legaat tegen verrekening erfdeel


3 mei 2010

Vraag nummer: 7543  (oude nummer: 15698)

Mijn vader is net overleden en heeft een testament opgesteld. Ik snap het niet helemaal. Ik hoop dat iemand mij duidelijk kan maken wat dit betekent. De notaris heeft het uitgelegd, maar het blijft onduidelijk voor mij.

In het testament staat :

A1; Ik legateer aan mevrouw xxxxx mijn gehele inboedel alsmede mijn aandeel in onze gezamenlijke inboedel.

A2; Ik legateer aan mevrouw xxxxx de aandelen van de BV, zulks tegen inbreng of verrekening met haar erfdeel van de waarde van die goederen vast te stellen in onderling overleg of indien geen overeenstemming wordt bereikt op de wijze als bepaald in art 679 wetboek van burgelijke wetsvordering.

B; onder de last van voormelde legaten en eventueel nog te maken legaten benoem ik tot mijn enige erfgenamen tezamen en voor gelijke delen mijn partner, mevrouw xxxx en mijn vier kinderen.

Wat betekent A2? Gaat het dan om verrekening met de inboedel zoals genoemd in paragraaf A1 of het erfdeel genoemd in Paragraaf B?

Ik hoop dat iemand het duidelijker kan maken voor mij.

Mvg,

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

De Notaristelefoon is er voor al uw algemene vragen op diverse notariële gebieden. Over verschillende notariële onderwerpen zijn bij de Notaristelefoon brochures beschikbaar die men u kan toesturen. Voor meer gedetailleerde vragen die de Notaristelefoon niet kan beantwoorden wordt u doorverwezen naar een notaris bij u in de buurt.

Overigens kunt u altijd een notariskantoor in uw woonplaats bellen en een vraag voorleggen of een afspraak maken. Een kort (telefonisch) advies is vaak kosteloos. Adressen vindt u op internet en in het telefoonboek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn