Notariële vraag: Volmacht inzake erfenis


17 juli 2003

Vraag nummer: 2349  (oude nummer: 2824)

Goedendag,

Graag zou ik inzicht hebben in het onderstaande. Indien u of uw confrere mij zou kunnen helpen, zou ik u erg dankbaar zijn.

Door een vergissing van de notaris die mijn vaders testament heeft opgesteld, zijn mijn broer en ik alsnog onderdeel van de directe erfgenamen geworden, terwijl mijn vader juist een langstlevende testament wilde maken. Met andere woorden zodanig opstellen, dat mijn moeder over de zijn nalatenschap beslist bij haar leven.

Bijkomend is het probleem dat ik in Amerika zit. Mijn broer kan gewoon samen met haar de rekening ontsluiten, mits ik daar ook ben. Of andere dingen zulks.

Graag zou ik een volmacht opstellen waarin ik mijn moeder machtig zaken inzake de erfenis in mijn naam te behandelen. MAW ik wil haar toestemming geven om mijn zaken te behartigen, en zodanig haar te doen beschikken over de nalatenis, als nog.

Weet u een voorbeeld van zo'n volmacht of kunt u aangeven wat voor speciaals ik zou moeten doen, om dit te bewerkstelligen?

Veel dank
met vriendelijke groet
Hoogachtend
Arjen M
armee@dds.nl

Antwoord:

Geachte heer,

Het standaard-antwoord op dit soort vragen is tegenwoordig:
Zie vraag 2701 'Einde rubriek Erfenis/erfrecht' en vraag 2345 'Erfenis/erfrecht' in de sub-rubriek Erfenis/erfrecht.
U kunt uw vraag beter in de Notariële adviesrubriek plaatsen.

Maar mijn collega van de Notariële adviesrubriek is nu met vakantie en ik kan zijn antwoord wel raden.

Het geven van een volmacht is een kwestie van een paar woorden: "Hierbij machtig ik ...... (uw naam en adres) mijn broer/moeder, ....... wonende ........ te ....... mij in de ruimste zin des woords te vertegenwoordigen en rechtshandelingen namens mij te plegen inzake de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader, wijlen de heer ....... laatst gewoond hebbende ..... geboren ...... en overleden ...... ." En dan ondertekenen met de plaatsnaam en datum.
Een model van een volmacht is wellicht ook te vinden op de site van www.notaris.nl of via http://notaris.pagina.nl

Maar het is niettemin verstandig om met een notaris te overleggen hoe de kwestie nu het beste opgelost kan worden. Als uw vader dit jaar is overleden en het testament door alle erfgenamen genegeerd wordt, zouden wellicht alsnog de regels van het sinds 1-1-2003 gewijzigde erfrecht kunnen gelden. En die komen feitelijk neer op een begunstiging van de langstlevende.
Het advies van collega Van de Griend zou ook zeker zijn om de mogelijkheden concreet met een notaris te bespreken. Het is onzinnig om van af een afstand uw situatie te beoordelen; een adequaat advies is niet mogelijk. Het is net zoiets als wanneer een arts aan de hand van de mededeling dat u een rode neus hebt van een afstand moet concluderen of u griep hebt, flink wat borrels hebt gehad, dan wel een ernstige ziekte onder de leden hebt. Daarvoor moet je meer details kennen.
Uw moeder en broer moeten zeker met een notaris overleggen; het kan al een groot verschil maken of uw vader vóór of na 1 januari is overleden. Als u zelf niet naar Nederland komt, kunt u hen machtigen. Maar in de regel vind ik een geheel blanco volmacht niet verstandig. Het is verstandiger dat u (ook) weet welke richting wordt ingeslagen en dán uw fiat geeft, voor alle betrokkenen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn