Contract na overlijden toch nog geldig


7 mei 2003

Vraag nummer: 2227  (oude nummer: 2646)

Wed, 7 May 2003 15:29

Geachte Heer,
Als executeur van de nalatenschap van mijn tante,
wil ik graag Uw reactie op het volgende:
Mijn tante heeft op 1 mei 1998 aan een nicht een lening verstrekt 150.000,= groot. Ze zijn op papier overeengekomen dat het een lening van 150.000 gulden betreft, met een rentepercentage van 5 %. Die lening loopt - volgens die overeenkomst tot 1 mei 2008. Verder is overeengekomen dat nicht maandelijks fl 675,= aan rente betaalt en binnen tien jaar de lening zal aflossen.
Wat gebeurt er volgens U nu met die lening, waarop nog niets is afgelost, nu tante is overleden?
Klopt het als nicht zegt, dat de lening blijft bestaan en dat de overeenkomst overgaat op de erven, onder dezelfde voorwaarden?
Nicht stelt voor om vanaf heden maandelijks fl 675,= te storten op een rekening "Erven van....." En dat de fl 150.000,= op 1 mei 2008 onder de erven verdeeld kan worden.

Als dat zou kloppen, per wanneer is hierover dan successiebelasting verschuldigd?

Graag Uw reactie.

Met vriendelijke groet en bedankt voor Uw snelle vorige reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

In principe lopen na het overlijden van iemand alle contracten door. De huur van een woning, het abonnement op een krant en ook een lening.
Maar de huur van een woning kunnen de erfgenamen opzeggen, idem het abonnement op een krant en ook andere contracten. Iedereen kan een overeenkomst natuurlijk ten alle tijden ontbinden. Dat had uw tante ook zelf nu kunnen doen, als zij nu nog leefde.

De vraag is dan alleen hoe hard de overeenkomst is, of er ontbindende bepalingen in staan en wat in bepaalde situaties gebruikelijk is. Het is moeilijk om dat van een afstand te zeggen. Soms kan een overeenkomst zonder problemen en zonder extra kosten direct ontbonden worden. Maar soms alleen door een soort schadevergoeding te betalen. Stel dat de nicht elders een overeenkomst kan aangaan voor 6%, dan zou het billijk en redelijk kunnen zijn dat bij het ontbinden van de overeenkomst de erfgenamen het verschil van 6 min 5 is 1% over de resterende looptijd bijbetalen.
Maar men kan tegenwoordig ook leningen krijgen die minder dan 4% rente kosten; de vraag is alleen hoe kredietwaardig men is op basis van voldoende inkomen en vermogen, zoals een eigen huis, om zo'n lage rente te kunnen krijgen.

Wat in dit soort situaties gebruikelijk is en wat billijk is, weet ik niet. Zoals vaker gezegd is dit geen notariƫle adviesrubriek. De vele vragen op dit terrein zijn overigens wel aanleiding voor de webmaster van de site Uitvaart.nl om eens serieus over een dergelijke adviesrubriek te gaan denken. Maar die zal dan een kandidaat-notaris of notaris moeten gaan runnen, geen simpele ziel zoals ik.

Ik zou u adviseren om de vraag eens voor te leggen aan een notaris of de Notaristelefoon, zie vraag 2345. Men zal met dit soort kwesties zeker ervaring hebben en een advies kunnen geven. Ik niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn