Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe kunnen minderjarige kinderen omgaan met een erfenis?


2 februari 2002

Vraag nummer: 752  (oude nummer: 892)

Mon May 22 22:17:45 2000

Ik ben 28 jaar en help enkele minderjarige kinderen en hun (gescheiden) moeder bij het overlijden van hun vader.
Hij heeft zichzelf opgehangen. De familie verwacht nu dat de voogd (de moeder) regelt dat alles in orde komt voor de kinderen, want die erven alles, maar wie behoort alles nu te regelen? en helpt de moeder in deze? is hier iets wettelijks over?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Als iemand overlijdt, treden de gezamenlijke erfgenamen in de lasten en lusten van de overledene (tenzij ze de erfenis verwerpen). Als de erfgenamen minderjarig zijn, treedt hun voogd op als belangenbehartiger. Zou een erfgenaam bijvoorbeeld handelingsonbekwaam zijn (zie mijn antwoord van 29 februari 2000 op de vraag over een asielzoeker), dan zou diens mentor optreden.
In dit geval behoort de moeder als voogd de belangen van de kinderen te behartigen. Dat houdt op zich nog niet automatisch in, dat ze in dit geval ook de afwikkeling van een nalatenschap regelt. Het was denkbaar geweest dat de overleden vader bij testament een goede vriend of een notaris als executeur testamentair had aangewezen (maar dat zal in dit geval niet geweest zijn, anders had u de vraag niet gesteld). De gezamenlijke erven wijzen, als de overledene geen executeur-testamentair heeft aangewezen, zelf iemand aan die de zaken afwikkelt. Dat komt er in dit geval op neer dat de moeder/voogd iemand aanwijst. Zij kan zichzelf aanwijzen, maar dat hoeft niet. Zij kan een goede vriend (zoals u) of een familielid vragen. Als niemand bereid of capabel is, kan ze ook een professional vragen. Je kunt dan denken aan een notaris. Je kunt dan ook denken aan een bank; enkele banken hebben een speciale afdeling Family banking, maar die richten zich meer op de welgestelde (ex)klant, waar vooral veel financiële zaken te regelen zijn zoals tijdelijk beheer van vermogen en begeleiding bij de verkoop van een zaak. Er zijn ook bedrijven en bedrijfjes die nabestaanden hulp bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan Repos in Doetinchem (tel. 0314-390502; www.repos.nl ) die brieven maakt voor het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen e.d. Een organisatie die helpt bij de afwikkeling van een nalatenschap en dat werk zonodig helemaal overneemt, is LACAN bv in Arnhem (tel. 026-3271439 www.lacan.nl ). Diverse opkopers zorgen voor boedelruiming. U kunt ook denken aan De BoedelZorgDrager in Abcoude, die door heel Nederland werkt (tel. 0294-284749; binnen afzienbare tijd zal informatie te vinden zijn via www.anderzijds.nl en is reeds te vinden in de een week geleden verschenen gids "Ideeën voor een persoonlijk afscheid", uitgeverij Anderzijds).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE