Betaling van een begrafenis (en afstand doen van erfenis)


19 januari 2011

Vraag nummer: 7828  (oude nummer: 16350)

ik lees net in een vraag dat je de uitvaart kosen en het aanvaarden van de erfenis gescheiden kan houden.

Nu wil ik u het volgende vragen: zijn wij als zussen verplicht om de begrafenis van mijn broer te betalen? Wij aanvaarden de erfenis niet omdat het uit schulden bestaat en een derde deel van ons gezamelijk huisje.

Maar wij willen ook niet de begrafeniskosten betalen. Kunnen wij afstand doen van alles? Zijn polis is namelijk niet volledig betaald en er is sprake van een terugstorting geweest.

Onze moeder leeft niet meer, en met onze vader is er weinig tot geen contact.

ik hoor graag van u,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U moet een aantal zaken onderscheiden.
Als u of andere zussen een uitvaartondernemer opdracht heeft of hebben gegeven om de uitvaart van uw broer te regelen, zit u aan de betaling van die kosten vast. Dat geldt voor iedereen die een overeenkomst aangaat: je bent er aan gebonden. Dat heeft niets te maken met het wel of niet zijn van erfgenaam. Ook een buurman die de uitvaart regelt en geen erfgenaam is, moet in principe de kosten van de uitvaart betalen.

Als een ander de opdracht heeft gegeven om de uitvaart te regelen, kan hij in beginsel de kosten verhalen op de erfgenamen. Als uw broer geen echtgenoot of kinderen heeft, zijn uw vader en u en uw zussen erfgenaam. Maar u kunt inderdaad afstand doen van de erfenis en dan bent u niet meer tot betaling verplicht.

Echter, u schrijft dat de erfenis o.a. bestaat uit een derde deel van uw gezamenlijk huisje. Daar zouden schuldeisers dan verhaal op kunnen doen.
Hoe dat precies zit en wat voor consequenties dat heeft, kan ik u niet zeggen. Dit is geen adviesrubriek voor erfrecht, zoals ook in de toelichting van deze rubriek staat.
Maar het zou wel verstandig kunnen zijn om dat eerst eens even met een notaris te bespreken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn