Akte van erfrecht en verkoop onroerend goed


30 oktober 2002

Vraag nummer: 1405  (oude nummer: 1757)

Wed, 30 Oct 2002 18:13

Mijn vader is ongeveer 3 jaar geleden overleden. Nu heb ik een broer en een halfbroer, wiens verleden discutabel is. Nu is mijn moeder in het bezig gekomen van de akte van erfrecht. In tussentijd is ze hertrouwd en willen ze het huis verkopen om dan een ander 'rustiger' huis te kopen. Het huis staat echter, om duistere reden, op de naam van de 'erven van'. De vraag is dus, kan mijn moeder het huis verkopen en kan iemand dit tegenhouden??

Antwoord:

Wed, 30 Oct 2002 18:13

Geachte heer,

Er is geen duistere reden waarom het huis op naam van 'de erven' staat: de erfenis is blijkbaar nog niet definitief geregeld. En zo er overeenstemming over de verdeling is en aan wie het huis toegedeeld wordt, moet er een document zijn op basis waarvan bij de overige erfgenamen medewerking kan worden verlangd om het huis te verkopen.

Hoe men het wendt of keert: alle erfgenamen zullen aan verkoop moeten meewerken. Dus zeker kan een erfgenaam de verkoop tegenhouden, zolang de erfenis niet definitief - ook administratief - is afgewikkeld.

mr W.G.H.M. van der Putten

30 oktober 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn