Kosten afstandsverklaring erfenis


27 maart 2014

Vraag nummer: 37861

als je met meerder familieleden afstandverklaring tekend voor een erfenis wat kost dat dan

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

U kunt deze vraag ook voorleggen aan de griffie of Centrale Balie van de rechtbank in uw regio. Zelf e.e.a. met de rechtbank regelen is vaak goedkoper dan wanneer u een notaris inschakelt.
Informatie vindt u op de site rechtspraak.nl. Bijvoorbeeld over de rechtbank in Den Haag vindt u informatie op de pagina
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Bezoekinformatie/Centrale_Balie/Pages/Nalatenschappen.aspx

Als u deze kwestie uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > notariële vragen (klik hier).

Zoals de vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn