Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe te erven bij overlijden halfzuster


17 maart 2017

Vraag nummer: 50116

Geachte heer,
Mijn vader hertrouwde met mijn moeder...echter uit zijn 1e huwelijk had hij 4 kinderen. Hun moeder is overleden... ik ben met nog 3 andere broers uit het 2e huwelijk. De 4 kinderen(nu alle overleden waarvan 1 onvindbaar is) hadden hun deel vanhun moederskant verworpen t.g.v. hun vader en met de geboorte van mij en mijn broers ook onze vader.
Toen mijn vader(ook hun vader) overleed deden de kinderen uit het 1e huwelijk afstand van hun rechten en plichten en werden mijn moeder en broers erfgenaam van de rechten en plichten. Toen mijn moeder(2e huwelijk) stierf erfden wij de rechten en plichten.

Nu komt het: Mijn halbroer die onvindbaar is heeft een dochter. Bij het overlijden van zijn zus(onze halfzus) komt er een erfenis vrij...

Omdat onze halfbroer al 14 jaar onvindbaar is en gevoegelijk moet worden aangenomen dat hij gestorven is zegt het wetboek van erfrecht voor 1 januari 2003 dat onze halfbroer en onze halfzus die ook in November 2002 is overleden dat beiden op de zelfde tijd en datum zijn overleden en uit dier voege onderling geen begunstiging naar elkaar toe kan worden gedaan. Dus vervalt de erfenis van onze halfzus naar haar broer(onvindbaar)... zodoende kan ook onze kwartnicht ook niet van onze halfzus erven. Onze kwartnicht kan dan alleen erven naar mijn mening van haar bloedeigen vader onze halfbroer. Naar mijn mening is de erfenis die onze halfzus achterlaat volledig te doen toekomen aan de 4 halfbroers zijnde in leven.

Aangezien ik de notaris dient te overtuigen van mijn (ons ) gelijk heb ik het u voorgelegd en de situatie uiteen gezet

In afwachting van uw advise en mening,

Met vriendelijke groet,

XXX Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx 00
0000 XX XXXXXX
e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.com

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Ten behoeve van uw eigen privacy en die van uw familie heb ik uw naam en adres onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE