Vererving van een graf.. successie?


21 september 2009

Vraag nummer: 6888  (oude nummer: 13874)

Onlangs is mijn schoonmoder overleden. Zij liet onder anderen de rechten op een eeuwigdurend graf na. Dat is inmiddels op naam gezet van mijn echtgenote. Bij de gemeente kan een eeuwigdurend graf worden gekocht voor 8.700 euro. Mijn vraag is: is het graf een vermogensbestanddeel dat in de erfenis valt, en..geldt dat ook voor de successiewet en voor welke waarden?

Antwoord:

U kunt uw vraag beter plaatsen in de collega-adviesrubriek Fiscaal advies.
http://www.uitvaart.nl/page_2007.html

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >