Familie zoek


21 mei 2003

Vraag nummer: 2263  (oude nummer: 2689)

Wed, 21 May 2003 20:12

Geachte heer van der Putten,
Mijn lieve oom E., voor wie ik na de dood van mijn grootvader 16 jaar mentor en bewindvoerder heb mogen zijn is overleden en begraven. Onze familie is over de wereld verstrooid. Mijn Pa is de enige nog levende broer van de gestorvene, maar zelfs dat weten wij niet zeker.
Consequentie is, dat een verloren zuster en/of haar nakomeling(en) in totale onwetendheid over de dood van oom E. verkeert. Dat op zich vind ik al moeilijk te pruimen, maar ik zie op dreigend korte termijn hetzelfde probleem opduiken bij het eventuele overlijden van mijn eigen Pa.
Ik besef dat ik pertinent verder moet zoeken. Helaas krijg ik daarbij betreurenswaardig weinig hulp van de kandidaat-notaris die voor mij de verkl. v. erfrecht zal gaan samenstellen. U begrijpt al dat ik ook daarmee min of meer vast gelopen ben.
Ik voel mij zeer verantwoordelijk voor het bescheiden vermogen van mijn oom, en ben absoluut niet bereid om alles maar over te laten aan een notariskantoor, bij wie je de taximeter bij wijze van spreken elk uur hoort klingelen.
Weet U misschien of er een soort begeleidende instantie bestaat die mij hierin zou kunnen helpen?
Ik heb ook een klok horen luiden over de aanstelling van een vereffenaar door een civiel rechter, indien er familieleden zoek zijn. Moet ik misschien die richting inslaan? Hieromtrent wil ik morgen gedurende kantooruren nog de notarislijn raadplegen, maar gezien de antwoorden die u anderen reeds gaf, zou ik uw persoonlijke mening hierover toch zeer waarderen.
U begrijpt natuurlijk dat de taken die samenhingen met mijn bewind reeds enige tijd geleden formeel beëindigd zijn. Gezien de rommelige familiesituatie komt echter alles en iedereen van erfgerechtigd neefje tot belastingdienst en bank voortdurend toch weer bij mij terecht.
Eigenlijk zou dus voor mij persoonlijk een beroepsmatig deskundig vereffenaar een hele opluchting zijn.
Mijn lieve Pa daarentegen is alleen gerust als ik er zelf mee bezig blijft. Juist omdat hij het allemaal niet meer zo goed kan begrijpen.
Bij voorbaat dank ik u voor het lezen en beantwoorden van mijn vraag.
Met vriendelijke groeten,
Mevrouw A

Antwoord:

Geachte mevrouw A,

U stelt een paar vragen.

U vraagt er beroepsmatig deskundige vereffenaars zijn. Ja, die zijn er wel, maar dat is niet goedkoop. Het vereffenen van de nalatenschap is een zeer tijdrovende klus. En ik weet niet wat u 'het bescheiden vermogen' van mij oom noemt (voor sommige mensen is 100.000,- nog bescheiden), maar qua kosten moet u denken aan enkele duizenden euro's. Net als bij een notariskantoor kost tijd geld. Niet voor elk klein adviesje natuurlijk, maar wel bij dit soort 'klussen'.

Ik weet niets van door de rechter benoemde vereffenaars. Dat speelt meen ik bij faillissementen. Maar als u er specifiek meer over wilt weten, adviseer ik u uw vraag op dat punt te herhalen bij mr. C. van de Griend. Gelet op de vele vragen over erfrecht, notariaat e.d., wordt de site Uitvaart.nl binnen enkele dagen de adviesrubriek van notaris Van de Griend rijker. Zie de nieuwe button 'Notarieel advies'.

Het opsporen van familie is een lastige zaak. Ik heb al eerder vergelijkbare vragen gehad. Zie in de rubriek 'Overige onderwerpen' de sub-rubriek 'Diversen' en dan o.a. vraag 1353 Hoe weet ik of mijn opa nog leeft? en vraag 730 Hoe kom je er achter wanneer een familielid is overleden.
Een oom of tante kan (bijna) niet zonder meer spoorloos zijn. Via de burgerlijke stand van de gemeente moet te achterhalen zijn wanneer iemand waar naar toe is verhuisd of geëmigreerd. En in het buitenland zijn er ook bevolkingsregisters, althans wel in geciviliseerde landen. Er zijn emigratiediensten en immigratiediensten in vele landen. Schrijf ze aan en vraag om advies.

Een ander gezichtspunt is evenwel, waarom u die familie zo graag wilt opsporen. Ik moet nuchter constateren dat de betreffende familieleden blijkbaar weinig of geen behoefte hadden of hebben om met uw tak van de familie in contact te blijven. Anders had men contact kunnen houden of tenminste adreswijzigingen kunnen sturen. Wellicht is ook de zuster van uw vader en oom niet meer in leven, zonder dat zij het weten. Het zou zo kunnen zijn, dat als u hen na lang zoeken hebt gevonden, men het contact helemaal niet op prijs stelt. Het kan ook zijn dat men het wél bijzonder op prijs stelt, maar stel u in op alle mogelijke reacties en het uitblijven ervan.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 mei 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn