Hoe lang kan een broer een erfenis tegenhouden en kun je daar iets tegen doen


2 februari 2002

Vraag nummer: 641  (oude nummer: 514)

Wed Dec 12 23:44:32 2001

Beste,
Kunt u mij een andwoordt geven op de volgende vraag.
Mijn vader is vier jaar gelden overleden, (moeder al eerder)en wij waren met acht kinderen. M'n oudste broer is al 10 jaar geleden overleden en had geen erfgenamen (alleen staand) zeven van ons hebben onze zus gemachtigd om alles af te handelen op 1 broer na, die wijgerd om te tekenen.
Nu heb ik me daar al die tijd niet druk om gemaakt omdat ik mijn (toen mijn oudste broer) beloofd had dat hij mijn gedeelte van de erfenis kreeg. Maar nadat die broer deze zomer is komen te overlijden en ik in juli een telefoontje kreeg van een pensioenfonds dat op zoek was na mijn broer (die had niet gereageerd op een brief van hun om alles af te handelen) het gaat (daar)om een bedrag van zevenduizend gulden bruto. Afgelopen zondag ging ik bij m'n zusje informeren hoe het met dat geld zat, ze zei dat onze jongste broer niet wou tekenen en dat dan alles wel zou vervallen als er vijf jaar om zijn, is dat zo?
Ik weet van in het begin dat mijn vader was overleden dat zijn argument toen was, dat er een drietal kinderen bij leven van mijn vader geld van hem hebben gehad (wat ze op 1 na (die van de zomer is overleden) allemaal konden krijgen, maar niet wilde hebben (waaronder mijn jongste broer) Degeen die wel hadden gehad moesten toen zeggen hoeveel ze hadden gekregen en dat zou dan van hun deel moeten worden afgetrokken, vond hij!
Maar daar waren die drie het niet mee eens (waaronder ik) Ik ben van plan om me er nu wel mee te gaan bemoeien, wat kan ik doen? KUNT U MIJ RAAD GEVEN
Elk verhaal heeft een achtergrond, er is natuurlijk veel meer gebeurd, als u wilt kunt u mij ook vragen stellen.
b.v.d. N. Volder.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik kan u geen inhoudelijk advies geven in deze zaak. Er zijn zoveel factoren die meespelen en argumenten die partijen hebben om wel of niet met de verdeling of machtiging in te stemmen, dat dat ook met meer informatie van uw kant niet te zeggen is. Je moet als jurist dan alle stukken zien en het is de vraag of alles op papier staat, dan wel op papier te krijgen is.Ik kan u alleen adviseren om een advocaat te raadplegen, of een bureau voor rechtshulp. Die kunnen gericht advies geven of gericht actie ondernemen. Met familieproblemen is het vaak zo dat argumenten van u of uw broers/zussen niet helpen, maar dat alleen de tussenkomst van een (serieuze) derde (zoals een advocaat) een doorbraak kan forceren. De advocaat kan bijvoorbeeld dreigen met een proces wegens onrechtmatig handelen, als uw broer dwars blijft liggen. En als hi nog langer dwars blijft liggen, dat gewoon doen. En soms is er geen andere oplossing dan dat.
Ook kan ik in het algemeen mensen alleen maar adviseren om een testament te maken en om zaken zoals uw vader gedaan heeft en na zijn dood wilde hebben, daarin te laten beschrijven. Ook als in een testament een executeur wordt benoemd, kunnen al veel problemen voorkomen worden. Maar niet alle, want onwillige erfgenamen kunnen de zaken soms vele vele jaren traineren. En dan is er geen andere oplossing dan om een advocaat te raadplegen en zonodig een rechtszaak te beginnen. (Overigens, dit zijn geen zaken waar een notaris iets aan kan doen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.