Eigendom goederen (en stiefdochter)


13 mei 2003

Vraag nummer: 2243  (oude nummer: 2663)

Tue, 13 May 2003 19:54

Moeder is onlangs overleden. Er waren mondeling afspraken gemaakt over de verdeling van inboedel. Kinderen zijn hiervan op de hoogte, echter een stiefdochter speelt dom. Zij wil aanspraak maken op alles wat er is. Zij gaat hiermee tegen de wens in van mijn moeder. Ik heb bijna mijn gehele leven in hetzelfde huis gewoond als mijn moeder. De spullen die in dat huis staan waren grotendeels van mijn moeder en mij. Het is bijna niet meer uit te maken wat van wie is. Er staat helaas hierover niets op papier. Hoe zit het met het eigendomsrecht van de goederen op dit moment. Is het zo dat mede gezien ik daar met mijn moeder heb samengewoond ik automatisch van bezitter tot eigenaar wordt van de helft van de goederen? Zoudt u mij hierover uitsluitsel willen geven en mij tevens willen vertellen waar ik dat kan vinden (wetboek artikelen etc). Alvast bedankt!

Antwoord:

Geachte heer,

Het is logisch dat als u op een bepaalde leeftijd bent en met uw moeder hebt samengewoond, dat een flink deel van de inboedel, vooral de wat duurdere stukken, van u zijn. Want u zult in de loop der tijd het nodige betaald hebben.
Daarnaast is het feitelijk zo: waar hebben we het over? Wat is een tweedehands TV waard en wat een tweedehands koelkast, om maar eens wat zaken te noemen. Dan heb je het over tientjes.

Het is niet zo dat u door de samenwoning automatisch eigenaar wordt of bent van de helft van de inboedel. Maar het is wel logisch en aannemelijk dat als u volwassen bent en thuis woont en een inkomen hebt, u ook kosten maakt voor aanschaf en onderhoud van bepaalde spullen.
Eigenlijk is het met een gewone inboedel zo, dat die nauwelijks waarde heeft. Ja, als je spullen nieuw moet kopen ben je een klein fortuin kwijt. Maar gebruikte spullen hebben nauwelijks waarde. Soms moet je geld toeleggen om een opkoper een huis leeg te laten halen.

Als er spullen zijn die verdeeld moeten worden over kinderen, gaat het meestal over zaken met een bepaalde sentimentele waarde, nauwelijks geldelijke waarde. De meeste mensen hebben geen kostbaar antiek of kostbare schilderijen in huis. Misschien wel een leuk kastje dat 150,- euro waard is, of een majolica vaas van 70,-. Maar als het vaas was die altijd op de kast van oma stond, kan het een andere waarde krijgen.

Er zijn geen wetsartikelen over dit soort zaken. Dan is het zo dat iemand aan de hand van aankoopbonnen of afschrijvingen van zijn bankrekening zou moeten aantonen dat hij of zij iets gekocht heeft. Maar dat zegt ook niet alles. Op een bon staat zelden een naam, laat staan een complete naam met voorletters, dat het verschil tussen u en uw moeder moet aangeven. En als u iets gekocht hebt, kunt u het best aan uw moeder cadeau hebben gegeven, zodat zij eigenlijk eigenaar was, niet (meer) u. En andersom.

Gebruikelijk is, wanneer een kind nog altijd in het ouderlijk huis woont, om de inboedel (meubels, koelkast, TV etc.) bij de verdeling van de erfenis gewoon buiten beschouwing te laten. Het is onzinnig om de inhoud van de besteklade in de keuken voor 2,- en een ameublement voor 200,- aan een opkoper te verkopen. Maar als iemand dat niet begrijpt of niet wil begrijpen, dan is het verdraaid lastig.

Overigens vraag ik mij af of een stiefdochter van uw moeder volgens de wet wel erfgenaam is (tenzij ze bij testament tot erfgenaam is benoemd). Volgens de wet moet sprake zijn van een familierechtelijke relatie, als geen testament is gemaakt. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar ik meen dat met een stiefkind geen familierechtelijke relatie bestaat. Dus het kan zo zijn dat de stiefdochter zich helemaal nergens mee mag bemoeien, simpelweg omdat ze geen erfgenaam is.

Vraagt u het voor de zekerheid gewoon eens aan de notaris hoe het met een stiefdochter zit (even bellen kost niets), of belt u de Notaristelefoon; zie vraag 2345.
Over ongeveer een week start deze site Uitvaart.nl ook met een eigen aparte Notariƫle adviesrubriek voor dit type vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.