Verklaring van overlijden van oom


6 maart 2017

Vraag nummer: 49950

Geachte heer Van der Putten,

Onze oom is een jaar geleden overleden. Hij was weduwnaar, kinderloos en hij had al zijn broers en zussen overleefd. Wij zijn met een grote groep neven en nichten de wettelijke erfgenamen. Echter, wij horen niets en willen dus weten of er een testament gemaakt is. Daarvoor hebben wij een verklaring van overlijden nodig. Echter, dat wil de gemeente waar hij overleden is niet aan ons verstrekken. Dat zou alleen mogen voor zaken van vóór 1995 en alleen voor familie in de rechte lijn.
Klopt dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, dat klopt niet. Als uw oom weduwnaar en kinderloos was, dan zijn - als hij al zijn broers en zussen overleefd heeft - al zijn neven en nichten zijn erfgenamen. Tenzij hij ze bij testament onterfd heeft. Maar voor het testament hebt u die verklaring nodig en zo blijft u in een cirkel ronddraaien.

U hebt als erfgenaam recht op het kunnen krijgen van een verklaring van overlijden.
Als u dat niet krijgt kunt u een formele klacht indienen.

Overigens is het normaal dat u niets hoort. Van wie zou u iets moeten horen? Bijvoorbeeld een notaris komt niet vanzelf in actie, maar pas als iemand zich meldt als erfgenaam. Maar u hebt misschien niet eens een notaris nodig, als er geen bijzonderheden zijn. Maar wel een verklaring van overlijden, dat is de start van alles.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn