Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!)

10 maart 2015

Vraag nummer: 41786

In deze adviesrubriek worden regelmatig vragen gesteld over erfenissen, erfrecht en zaken die daarmee verband houden, zoals legaten, codicillen, testamenten, voogdij, vruchtgebruik en de positie van minderjarigen, schenking, onbetaalde rekeningen en andere schulden, onverdeelde boedels, successierechten (erfbelasting), voogdij, niet-gehuwde partners, enz.

Antwoord:

Volgens de toelichting bij deze adviesrubriek kunt u hier terecht met vragen over het recht en de regels rond overlijden (zoals bijvoorbeeld lijkschouwing, sectie, opbaring e.d.), begraven en cremeren.
De JURIDISCHE adviesrubriek is er dus NIET voor vragen over testamenten, erfrecht, erfbelasting en alle andere hierboven genoemde zaken die op het terrein van de notaris liggen.
U kunt met dergelijke vragen terecht in de NOTARIËLE adviesrubriek over ERFRECHT van Uitvaart.nl.

Overigens kunt u altijd een notariskantoor in uw woonplaats bellen en een vraag voorleggen of een afspraak maken. Een kort (telefonisch) advies is vaak kosteloos.
Adressen vindt u op internet en in de telefoongids.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

De Notaristelefoon is er voor al uw algemene vragen op diverse notariële gebieden. Op de site https://www.notaris.nl/notaristelefoon vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen. Voor meer gedetailleerde vragen die de Notaristelefoon niet kan beantwoorden wordt u doorverwezen naar een notaris bij u in de buurt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Zie voor vragen over het erfrecht ook de video-adviesrubriek: home > infotheek > reportages > vragen en antwoorden experts > notarieel:

Zoals: Naar de notaris als iemand is overleden?


Of bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder