Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gedraging als zijnde erfgenaam


10 februari 2008

Vraag nummer: 5198  (oude nummer: 10297)

ondergetekende heeft op morele gronden en ontbreken van rest van de kinderen getekend voor crematie van laatste ouder en neemt hier de verantwoording voor betaling op zich. Dit is mij ook bekend Maar er zijn in totaal 5 kinderen waarvan 2 weigerachtig naar het zich laat aanzien.
Deze twee hebben intussen gezamelijk wel de auto meegenomen en verkocht.
In mijn optiek hebben ze dus stilzwijgend een gedeelte van de nalatenschap geaccepteerd met de daaraan verbonden rechten en morele plichten. Zijn zij nu dus ook verplicht om mij terug te betalen in het evenredige deel van de gemaakte kosten? Hoe zijn mijn kansen? En hoe pak ik dit diplomatisch aan.
De opbrengsten van de auto is nog niet gestort op de negatieve rekening van de overledene en ga er dus van uit dat zij hier ook aansprakelijk voor zijn. Is het verstandig om de twee te wijzen op een eventuele juridische procedure met de daaruit voortvloeiende alle gemaakte kosten die ik als eiser op hun zou kunnen verhalen.

mvgroet, xxx

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.; zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE