Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Erfmoeilijkheden (verkoop zaak overleden man)


29 december 2002

Vraag nummer: 1900  (oude nummer: 2275)

Sun, 29 Dec 2002 22:50

Ik ben getrouwd, maar ben geen Nederlandse; mijn man en kind wel en mijn man is nu overleden. Hij had een voorkind en ik ben nu in Nederland om zijn zaak te verkopen en de familie is er tegen. Hoe zijn mijn rechten verdeeld en kan ik gewoon de eenmanszaak van mijn man verkopen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of u de Nederlandse nationaliteit hebt of niet, is niet belangrijk. Wat van belang is, is wie de erfgenamen zijn. Als uw man en u in Nederland woonden en u in gemeenschap van goederen gehuwd was, dan is/was de helft van uw gezamenlijke vermogen (waaronder de zaak) van u. De helft van uw man wordt verdeeld tussen u, uw eigen kind (van hem) en het eerdere kind uit het eerdere huwelijk van uw man. U krijgt/houdt dus 4/6 en de twee kinderen ieder 1/6e deel.

Hier spelen meer vragen, namelijk bijvoorbeeld of die kinderen minderjarig zijn. Dan moeten hun voogden namens hen beslissen.
Of u gewoon de eenmanszaak van uw man kunt verkopen, kan ik niet met zekerheid zeggen. Als de zaak van uw man gewoon in de erfenis valt, wat waarschijnlijk is, dan is de toestemming van alle erfgenamen (of hun voogden) nodig.
Van belang is ook waaróm de familie tegen verkoop van de zaak is. Is (de voogd van) het kind uit het eerdere huwelijk tegen? Waarom? Meent men zelf de zaak (beter) te kunnen voortzetten? Zijn er partners in de zaak van uw man, bijvoorbeeld financieel?
Is er een testament of een andere regeling met betrekking tot de zaak?

Bij zo'n belangrijke kwestie als de verkoop van een zaak, is het van belang om zeker te weten dat u kunt doen wat u wilt doen. Er spelen misschien nog aspecten die u niet noemt.
Ik kan u alleen adviseren om de kwestie met een notaris te bespreken. Die kan het beste samen met u de zaak overzien en u van advies dienen.

mr W.G.H.M. van der Putten

30 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE