Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verordening / reglement

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Afwijken van reglement kerkhof v.w.b. materialen grafmonument

Mag een PKN kerk afwijken van haar eigen kerkhof reglement v.w.b. de t... >>


Vigerende vs oude verordening (uitstel van ruiming van graven)

Geachte heer van der Putten, In een oude verordening (1998) staat d... >>


Grafrechten KNIL-militairen

Beste heer van der Putten, Onze gemeente is gevraagd om voor graven... >>


Fundamentele fout in reglement kerkelijke begraafplaats

Geachte heer, Hartelijk dank voor het toezenden van het reglement v... >>


Wat als je niet-natuurlijke materialen in je lichaam hebt?, bv een mat

is het toegestaan om te natuurbegraven met bv. een matje van een liesb... >>


Eigen graf weer kopen

Goedenavond heer van der Putten, Voor de herindeling (oude verorden... >>


As van dieren op begraafplaats verstrooien

Onze gemeente krijgt het onderstaande verzoek: "Wij willen voor een b... >>


Graf wordt 2-diep in plaats van 3-diep door hogere grondwaterstand. Kl

Onlangs is mijn moeder overleden. Ze is bijgezet in het graf waarin mi... >>


Islamitisch kind gedeelte gebruiken voor volwassen graven

Bij onze gemeente is in 2011 de bestaande begraafplaats uitgebreid met... >>


Graven voor langere periode in stand houden (KNIL-graven; artikel 26 m

Beste meneer Van der Putten, De gemeente is verzocht om graven van ... >>


Beheerverordening begraafplaatsen versus omgevingsverordening

Onze gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsverordening ... >>


Verordening Begraafplaatsen eenzijdig aangepast door college (Is er be

De (oude) Verordening Begraafplaatsen uit 2010 van de gemeente Alphen ... >>


Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen /

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in ... >>


Begraven willen worden bij de verdere familie

Ik wil graag begraven worden bij mijn ouders en mijn broer. Ze hebben ... >>


Ruimte rondom graven

Beste, mijn moeder ligt begraven op de islamitische begraafplaats in A... >>


Datum van de Wet op de Lijkbezorging

Welke datum van de Wet op de Lijkbezorging kan ik opnemen in de grafak... >>


Inhoud akte van uitgifte eigen graf

Goedemiddag, als rechthebbende van een eigen graf voor onbepaalde tijd... >>


Bovengronds begraven

Geachte heer Van der Putten, Wij krijgen de vraag of een bovengrondse... >>


Wijzigen schudden graf in verordening

Geachte heer Van der Putten, kan een gemeente de verordening van ee... >>


Reglement kerkelijke begraafplaats, definitie enkele en dubbele graven

Geachte heer/mevrouw, In het reglement regelt het kerkbestuur a. da... >>


Verandering urnenveld Willemstad (5) (grote tekortkomingen beheersreg

Geachte heer van der Putten, dank voor [l59441]uw reactie en uitleg... >>


Huishoudelijk reglement van kerkhof

Geachte heer van der Putten Mijn functie is penningmeester bij een RK... >>


Vol graf? (kindergraf; wat regelt het RK beheersreglement)

Geacht Mr van der Putten, In het verleden is door de parochie aange... >>


Overlijden rechthebbende en einde grafrecht (regeling in beheersverord

Beste heer van der Putten, in onze gemeentelijke beheerverordening ... >>


Familie aanwezig bij opgraving?

Beste mr Van der Putten, ik krijg regelmatig het verzoek of nabestaand... >>


Ongewenste publicatie foto's begraafplaats (verbod om te fotograferen

Op de website van graftombe.nl wordt ongevraagd en ongewenst informati... >>


Kosten schudden graf (verordening lijkbezorgingsrechten is ontoereiken

Geachte heer, Vorige maand is er een mevrouw overleden in de gemeen... >>


Omzetting van graven eeuwigdurend naar 20 jaar (gemeente Maasdriel)

De gemeenteraad van Maasdriel behandelt deze maand een nieuwe beheersv... >>


Verlenging grafrecht standariseren

Geachte heer Van der Putten, Ik heb een vraag over het verlengen va... >>


Moeilijke situatie (op Amsterdamse begraafplaats) 2

Goedemiddag, De directeur heeft mij [l55401]na veelvuldig vragen[/... >>


Moeilijke situatie (op Amsterdamse begraafplaats) 1

Goedenavond, Op een begraafplaats in Amsterdam zit al een half jaar ... >>


AVG en register begraafplaats

Hallo Willem, Ik kreeg een vraag waar ik niet echt een antwoord op ... >>


Wetswijziging twee ipv 1 rechthebbende bij overlijden

Wettelijk is bij overlijden sprake van 1 rechthebbende. Na afloop van ... >>


Opnieuw grafrechten bij bijzetting?

Op de website zie ik een aantal keren vragen over dit onderwerp langsk... >>Graf verplaatsen ivm gewenste herindeling begraafplaats

Iemand wil de grafrechten van een graf in een vak dat wij op termijn w... >>


Verschillende termijnen in de verordening en het besluit; wat is geldi

Geachte heer van der Putte, Op 26-01-2018 heb ik reeds mijn vraag g... >>


Reglement begraafplaats digitaal

Binnen cooperatie DELA willen we steeds meer digitaal werken. Is het t... >>


Urn in open nis; aansprakelijkheid in reglement beperken 2

Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank voor [l54345]uw snelle ... >>


Urn in open nis; aansprakelijkheid in reglement beperken 1

Kunnen wij als beheerder van de begraafplaats in het reglement iets op... >>


Verlengen grafrecht voor bijzetten asbus op RK begraafplaats (en enkel

Geachte heer Van der Putten, Tijdens het bestuderen van het regleme... >>


Toestemming beheerder gebruik aangepaste voertuigen 2

Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank voor [l53862]uw zeer sn... >>


Toestemming beheerder gebruik aangepaste voertuigen 1

Hr. Van der Putten, In menig beheersverordening van begraafplaatsen ... >>


Verwijderen ICD bij begraven?

Moet een icd worden verwijderd bij begraven ook als de scokfunctie is... >>


Wijziging onderhoud grafruimte door gemeente Giessenlanden 1

Geachte medew. In mei 2014 kocht ik het onderhoudsrecht voor 10 jaar ... >>


Historische graven

Geachte Heer Mr. W. van der Putten, Wie bepaalt of een graf een his... >>


Bijzetting en de resterende grafrusttermijn (VNG-model en strijd met d

Geachte heer, Graag wil ik u een vraag stellen over hoe gehandeld ... >>


Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks onderhoud is verplicht op onze begraafplaats, is dit landeli... >>


Doorlopen grafrechten als nog niet geruimd mag worden 2

Meneer van der Putten Hartelijk dank voor uw antwoord. ... >>


Wie heeft gelijk? (doorlopen grafrechten als nog niet geruimd mag word

meneer van der Putten ik heb een verschil van mening met de rechthe... >>


Buiten behandeling stellen niet complete aanvraag begraving/urnbijzett

Geachte mr. van der Putten, In de praktijk komt het vaak voor dat e... >>


Grafrust Urk 4

>Argumenten De meest recente beheerverordening van de gemeentelijke b... >>


Grafrust Urk 3

Tarieventabel behorende bij de graf- en begrafenisrechtenverordening. ... >>


Grafrust Urk 2

Hartelijk dank voor Uw snelle reactie. Nog even een verd... >>


Grafrust Urk met terugwerkende kracht ingevoerd

De Gemeente Urk heeft dit jaar een nieuwe verordening ingevoerd met re... >>


Verlenging van grafrechten volgens verordening

Ik heb een vraag over de verlenging van grafrechten, naar aanleiding v... >>


Aanwezigheid op begraafplaats bij delven graf

Deze week wordt mijn moeder in het dubbeldiep graf ( waar mijn vader a... >>


Beheersverordening en as verstrooien in graf

Geachte heer van Putten, Wij zijn bezig om de beheersverordening up... >>


Urn bijzetten in bestaand graf (en aanpassen verordeningen)

Wij, de gemeente Winterswijk, krijgen veel verzoeken over het plaatsen... >>


Fout in mijn vraag 46757. Ik bedoelde artikel 84a en niet 84b Wlb

Geachte mr Van der Putten; bij mijn vraag 46757 maakte ik ... >>


Artikel 84b Wlb

In veel verordeningen, ook die van Lingewaard (Toelichting beheerveror... >>


Graf overschrijvingstermijn en opheffingskosten nieuw reglement

Geachte heer Van der Putten, Vorig jaar augustus is mijn moeder ove... >>


Nieuwe verordeningen

Per 1-1-2015 is deze nieuwe gemeente ontstaan. De 5 verordeningen moet... >>


Zeggenschap over aanwijzing als historisch graf

Indien de gemeente een graf als historisch graf wilt aanwijzen, maar ... >>


Verlof tot begraven is PDF (niet accepteren is mijn advies)

Beste heer van der Putten, mag een verlof tot begraven een PDF zijn ? ... >>


Verhaal grafrechten ook op begrafenisondernemer?

Geachte meneer Van der Putten, Als een nabestaande weigert om de gr... >>


Regelgeving voor de algemene begraafplaats

Beste meneer van der Putten, Wij willen de regelgeving voor onze begra... >>


Hoe verordening bij verschillende begraafplaatsen

Geachte heer mr. Van der Putten, Als er 2 gemeentelijke begraafplaa... >>


Vraag 44084 (opheffen oude grafrechten door gemeente?)

Geachte heer mr. Van der Putten, Ik schrik van uw antwoord in vraag... >>


Kan de gemeente oude rechten vervallen verklaren?

Geachte heer Van der Putten, Gedurende vele jaren volg ik uw boeien... >>


Wijziging aantal mensen in graf

Mag/kan een begraafplaatshouder ( in mijn geval, de gemeente ) in een ... >>


Ethische problemen veroorzaakt door model-beheersverordening 2010

Geachte Mr van der Putten, Momenteel ben ik bezig met een onderzoek... >>


Zeer oude verordening

Geachte heer mr. Van der Putten, Indien in de beheers-verordening o... >>


Beleidsnotie vs. verordening

Geachte heer mr. Van der Putten, Ik ben zeer nieuwsgierig naar uw v... >>


Begraven in eieren

Beste meneer Van der Putten, Het buzzzzt een beetje rond, een verha... >>


Arrest HR okt. 2002 wet op de lijkbezorging en beheersverordening

Geachte Mr Willem van der Putten, Mijn vraag is of u mij kunt verte... >>


Wet op de lijkbezorging (waar vind ik oudere versies)

Ik gebruik o.a. de Wet op de Lijkbezorging als ik iets uitzoek via int... >>


Verlenging 10 of 20 jaar

Bij een bijbegraving verlengen wij als begraafplaats de grafrechten en... >>


Geen nieuwe graven uitgeven

Dag Mr. van der Putten Aller eerst de beste wensen voor het nieuwe... >>


Verordening of reglement? (bij kerkelijke begraafplaats)

Geachte heer, Ik ben sinds ruim een jaar als kerkrentmeester belast m... >>


Uw mening over artikel in verordening begraafplaats Huizen

Geachte heer Vd Putten, onderstaand een artikel uit de verordening va... >>


Graf op naam van erven | meerdere rechthebbenden

Geachte heer mr. Van der Putten, Op sommige kopieen van grafkaarten... >>


Begraafplaats slechts voor eigen inwoners?

Geachte heer, Sommige gemeenten bepalen in hun beheersverordening dat... >>


Wijzigen verordening gemeente Zwartewaterland o.a. schudden graf

Beste mijnheer van der Putten., De gemeente Zwartewaterland heeft e... >>


Geen akte voorhanden; wanneer mag ik ruimen?

Ik heb begrepen dat bij de begravingen voor 1980 waarvan geen aktes zi... >>


Graf niet ruimen wel onderhoudsrecht grafbedekking in rekening brengen

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente is het niet gebruikel... >>


Verbieden foto's op begraafplaats maken

Ik zou graag uw advies willen hebben. Een groepje vrijwilligers wille... >>


Wie is verantwoordelijk voor het sluiten van een grafkelder

geachte heer van der Putten Mijn vraag is wie is er verantwoordelijk ... >>


Verlengingstermijn grafrechten

Geachte heer Van der Putten, Ik had een vraag met betrekking tot ve... >>


Nieuwe graftermijn en grafrust in begraafplaatsbeleid Ermelo

De gemeente Ermelo is voornemens haar begraafplaatsbeleid aan te passe... >>


Grafrechten vervallen ivm onbekende verblijfplaats rechthebbende‏

In de Gemeente verordening staat dat: De rechthebbende is verplicht er... >>


Mag ik een rondleiding geven over een gemeentelijke begraafplaats?

Gemeentelijke begraafplaatsen zijn openbaar. Als een funerair deskund... >>


Nieuwe overgangstermijn onbekende grafrechten in reglement

Onze stichting beheert een van oorsprong RK begraafplaats. De stichti... >>


De (on)mogelijkheid tot vervallen verklaren van grafrechten

In antwoord op andere vragen op de website geeft u aan dat het mogelij... >>


Regels voor tijdelijke grafbedekking

Afgelopen jaar ben ik een bedrijf begonnen. Dat plan heb ik helemaal u... >>


Kunnen grafrechten vervallen als contributie niet betaald wordt?

Geachte lezer, Stel wij hebben in ons reglement opgenomen dat als e... >>


Problemen verordening aan rechthebbende geven enz.

Onze gemeente wil de begraafplaats verordening op haar website plaatse... >>


Bepalen rechten en plichten rechthebbende

Geachte heer van der Putten, Ik zou graag onze administratie en gra... >>


Duurzaame materialen voor gedenktekens (glas)

Geachte heer van der Putten, In het bestaande en het aanstaande ‘... >>


Schuldsanering en grafrecht (wel of niet) vervallen verklaren

Geachte heer van der Putten Net als elders in de maatschappij worden ... >>


Vervallen grafrecht na overlijden rechthebbende

Wij hebben in het conceptreglement van onze RK begraafplaats de bepali... >>


Toewijzingen particulier graf: beheerder of burgemeester?

Geachte heer, Zoals bij die bekend beschikken wij over een monument... >>


Verandering reglement, R.K. dienst voor begrafenis

Geachte heer, Het kerkhof c.q. begraafplaats-reglement voor de zeve... >>


Belanghebbende of gebruiker?

De wet en het PC-modelreglement hanteren voor degene aan wie het recht... >>


Belasting onderhoud begraafplaats Hendrik Ido Ambacht

Een familielid is in 2009 overleden en begraven in Hendrik Ido Ambacht... >>


Regelen graf reserveren in verordening

Als gemeente zijn zij voornemens de mogelijkheid te bieden om een graf... >>


Sluiten van graven

Geachte heer Van der Putten, in het nieuwe model beheersverordening ... >>


Rechthebbende eigenaar van gedenkteken

In uw cursus van dit voorjaar gaf u aan dat gemeenten er wijs aan zoud... >>


Gesloten verklaren van graven

In de beheerverordening van onze gemeente staat het volgende artikel n... >>


Geen verordening, wel graven uitgegeven

Geachte heer van der Putten, Ik ben bezig met een onderzoek naar gr... >>


Grafakte is beschikking?

Is het verlenen van een grafrecht en daarmee het afgeven van een grafa... >>


Eisen van de gemeente aan beheersreglement bijzondere begraafplaats

Hallo, Voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats staan in parag... >>


Lijkbezorgingsrechten in begraafplaatsverordening?

Geachte heer/mevrouw, In Xxxxxx kennen wij voor onze drie begraafp... >>


Verlenging grafrechten particulier graf (artikel 15 model-beheersveror

Geachte heer Van der Putten, In de modelbeheersverordening van de V... >>


Modelbeheersverordening VNG 2010 Ruimen van graven

Geachte heer van der Putten, Wellicht is u de nieuwe VNG modelverorde... >>


Hoeveel urnen in een graf

Wij zijn bezig met de nieuwe verordening. Door een vroegere herindelin... >>


Tijdsduur grafakte in reglement

Hr. van der Putten Tijdens onze correspondentie zijn diverse mogelijk... >>


Beperkte openstelling begraafplaats

Goedemiddag, In verband met een aantal kleine, bijzondere, monument... >>


Voorkeur beschrijven reglement

Hr. van der Putten, In ons huidig reglement staan alleen artikelen ov... >>


Nieuw reglement en oude grafakte en rechten

Hr. van der Putten Zoals u schrijft dienen wij bij een nieuw regleme... >>


Verordening aanpassen, beheersplan en ruiming

Geachte heer van der Putten Ik stel mijn vraag niet op de juiste plaa... >>


Nieuwe wet; ruimen graf en documenten

In de Wet op de lijkbezorging wordt geschreven over ruimen graf. Is di... >>


Nieuwe wet; inlichten rechthebbenden over wijziging wet

Voor zover mij bekend, dient iedere Nederlander de wet te kennen. Hoev... >>


Nieuwe wet; term particulier graf in grafakte

Tot nu toe schrijven we in de grafakte “het uitsluitend recht van geb... >>


Nieuwe wet

Hr. van der Putten 1)Tot nu toe schrijven we in de grafakte “het uit... >>


Ruiming kosten opgave

Hr van der Putten, Sinds medio 2009 hebben we de ruimingkosten grafmo... >>


Wijzigingen Wlb ( Particulier graf )

Geachte heer Van Putten, Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor... >>


Uitgifte termijn graven; wat is verstandig?

Graag uw reactie op bijgaande vragen en antwoorden, vr.gr., T Hi... >>


Dorpsbegraafplaatsen alleen voor dorpelingen

Beste, als openbare begraafplaats van Amsterdam (Noord), hebben wij do... >>


Voorwaarden eigen graf veranderen

Mijn moeder betaalt al jaren voor een eigen graf in de gemeente Zwolle... >>


Vervallen grafrechten Leeuwarden

Geachte heer van der Putten, Onderstaand ziet u 2 artikelen uit de... >>


Inwerkingtreding Wet op de lijkbezorging

Beste heer Van der Putten, In juni heeft de Eerste Kamer ingestemd ... >>


Reglement Westgaarde

inhoud van art.5.4 van het reglement van westgaarde.... >>


Gemeente verbiedt fotograferen op begraafplaats

Een gemeente, in dit geval Utrecht heeft in de Beheerverordening Begra... >>


Beheersverordening VNG

Waar kan ik de model beheersverordening VNG raadplegen? ... >>


Gemeente verordening of wet

Beste meneer van Putten, Het gaat om de verordening begrafenisrechten... >>


Staat de verordening boven de wetgeving?

Mijn vraag is of de verordening boven de wets art staat. het gaat om ... >>


Vergunningenstelsel grafbedekking

Geachte heer Van der Putten, Ik ben werkzaam bij de gemeente Soest ... >>


Verlenging langer dan 10 jaar mogelijk?

Geachte heer Van der Putten, Allereerst wil ik u vragen deze vraag ... >>


Gebrekkige informatie en handhaving verordening

Geachte heer, Bij aanschaf van een urnengraf in een urnenheuvel is... >>


Vervanging verordening

Geachte heer Van der Putten, Met ingang van 21 jan.1937 is in de geme... >>


Optie op een grafrecht

Geachte heer Van der Putten. We hebben bij de kerk in Nederhorst de... >>


Gelegenheid geven tot begraven/cremeren

Geachte heer van der Putten, In de artt 35 en 56 van de Wlb is gerege... >>


Onderhoudsplicht door gemeente een vorm van illegale koppelverkoop? (o

De gemeente verstrekt vergunningen voor het plaatsen en hebben van gra... >>


Steen verwijderen (vanwege delven buurgraf)

mag een steen worden verwijderd om een naastgelegen graf te delven zo ... >>


Bijzondere begraafplaats; weigeren van begraving

Kan een kerkgemeenschap weigeren op haar bijz. begraafplaats (volgens ... >>


Is het mogelijk om de onderhoudskosten in rekening te brengen van de r

Bij de begraafplaats in de gemeente waar ik stage loop plaatsen ze reg... >>


Is het mogelijk om het vergunningenstelsel voor grafmonumenten af te s

Ik loop stage bij een gemeente in Nederland. Ik hou me onder andere be... >>


Draagvlak nieuwe beheersverordening; tips?

In het voorjaar komt de VNG met een (gedereguleerde) beheersverodernin... >>


1 rechthebbende; waar staat dat geregeld?

Geachte Heer van der Putten, Ik meen altijd geweten te hebben dat ... >>


Modelverordening VNG art.24

In de voorbeeldverordening VNG staat in art. 24 lid 2. De bij de ruimi... >>


Leges verwijderen grafsteen (verordening lijkbezorgingsrechten)

Geachte heer, mevrouw, Ik zelf werk in de gemeente ABC en heb een g... >>


Katholiek en niet-gelovig in zelfde graf

Vroeger werden katholieken op een apart deel van de begraafplaats begr... >>


Stand van zaken wijziging Wet op de lijkbezorging (kamerstuk 30696)

Vorig jaar hebben wij een start gemaakt om onze begraafplaats verorden... >>


Verschil in tarieven ingezetenen - niet-ingezetenen gemeente

Is het mogelijk verschillende tarieven te gebruiken voor ingezetenen e... >>


Reglement of grafbewijs; termijn uitgifte graf

Sinds kort ben ik als kerkrentmeester beheerder van het plaatselijke k... >>


Afstand graf/grafbedekking op lijst bijzondere grafbedekking

Mijnheer Van der Putten, Vorige week heb ik u een vraag gesteld m.b... >>


Voorbeeld overeenkomst grafrecht

Geachte heer Van der Putten, U heeft met uw rubriek al heel wat van... >>


Rechten bijbegraven graf ouders

Geachte heer Van der Putten, Wanneer een familie rechten heeft op ... >>


Sluiting van graven

Op schriftelijke aanvraag van rechthebbende kan het management van een... >>


Positie rechthebbende als er geen verordening is

Geachte Dhr van der Putten, op de begraafplaats in onze woonplaats (ge... >>


Bijzetting asbussen in bestaand graf

Geachte heer van der Putten, Op één van onze algemene begraafplaa... >>


Wettelijke grondslag geldigheid oude verordening

Geachte heer van der Putten, U heeft het in uw antwoorden vaak over... >>


Grafakte verplicht?

Eén vraag. Zijn wij verplicht om een grafakte uitgeven? Het is hier... >>


Instandhoudingsperiode (van 15 jaa na afloop grafrecht)

Mijn vraag gaat over Familie huurgraven op de begraafplaats waar ik op... >>


Nogmaals (Graf samenvoegen en asbussen bijplaatsen)

Geachte hr Van der Putten, Dank voor uw antwoord; binnen 5 minuten!... >>


Graf samenvoegen en asbussen bijplaatsen

Geachte hr Van der Putten, Ik zou graag een advies willen over dit ... >>


Kosten schudden verhalen op rechthebbende

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente speelt een gelijke kw... >>


Wat te doen als er geen reglement is van een kerkelijke begraafplaats

Geachte Heer, Mijn schoonvader kocht in 1982 3 grafruimten voor hemze... >>


Kosten onderhoud groenvoorziening RK begraafplaats

Mag een parochiebestuur onderhoudskosten tbv de groenvoorziening van d... >>


Begraafplaats, diverse vragen reglement

hoe handel je als je geen grafbelasting heft op een bestaande begraafp... >>


Overgangsrecht grafrechten bij nieuwe verordening

Na de herindeling in 1971 heeft de gemeente Tholen in 1973 een nieuwe ... >>


Uitgifte graven voor onbepaalde tijd? (onduidelijk reglement)

Geachte meneer van Putten, Graag leg ik u het volgende voor: onze b... >>


Stormschade en beheersverordening

Geachte heer Van der Putten, er is overal natuurlijk stormschade op... >>


Afwijking afmetingen grafmonumenten in verordening

Geachte heer vd Putten, graag wil ik advies over de volgende kwestie... >>


Is het mogelijk om bij vroegtijdige ruiming de grafrechten aan de geme

Onlangs is in onze gemeente op verzoek van de overledene (de zg laatst... >>


Register begraafplaats op internet

Geachte heer Van der Putten, Ik heb diverse antwoorden gelezen over... >>


Inhoud beheersverordening (strafbepalingen, vervallen van recht)

In het kader van ons project Beter omgaan met regelgeving is de beheer... >>


Impliciet verzoek (overschrijving) grafrecht

Geachte Heer Van der Putten, Bij ons speelt het volgende. Moeder is... >>


Artikel 24, lid 2, van de VNG Modelbeheersverordening

Geachte heer Van der Putten, Art. 24, lid 2 van de modelbeheersvero... >>


Voorbeeld grafbewijs

Heeft u ook een voorbeeld van een grafbewijs ?... >>


Grafrecht ontnemen? (weigering onderhoudskosten te betalen)

Excuses als deze vraag al te vinden is. Ben een poos aan het zoeken ge... >>


Wat staat in artikel 22 oude Wlb?

Geachte heer/mevrouw Kunt u mij vertellen wat er in artikel 22 sta... >>


Verordening/nadere regelgeving en nieuw beleid

In de gemeente Eemsmond was het gebruikelijk om graven vooraf te verko... >>


Grafkelder

Momenteel speelt een verzoek om op een begraafplaats een grafkelder te... >>


Grafrusttermijn in vorige eeuw

Goedemiddag, Met mijn poging tot het in kaart brengen van alle graf... >>


Bekendmaking vergunningverlening grafmonument

geachte heer van der Putten, Via de heer Van Kooten van het L.O.B. ... >>


Artikel 21 (20) RK reglement

Is het volgende artikel in het RK reglement begraafplaatsen over verl... >>


Ontwerpbesluit overschrijven grafrecht

Heeft u voor mij een ontwerpbesluit overboekinggrafrecht, binnen onze ... >>


Vergunning grafbedekking

In art. 19, lid 1, van de modelbeheersverordening van de VNG staat tav... >>


Verlengen grafrechten; wie beslist? Beheerder begraafplaats of nabesta

Geachte heer van der Putten, Ik ben in discussie met de Gemeente We... >>


Algemeen Gedenkteken/regelgeving

Geachte mr. Van der Putten, Wij, de Gemeentelijke Begraafplaats Alk... >>


Beoordelen beheersverordering

Geachte heer van der Putten, Bij de gemeente Sneek is men bezig om een... >>


Kosten 'Recht van begraven'

Een van de nabestaanden heeft bezwaar gemaakt tegen de in rekening geb... >>


Bezwaarmogelijkheid uitgifte graf

Het recht op een eigen graf wordt verleend door een beschikking van he... >>


Reglement en Arbo begraafplaats

Zoek begraafplaats regelement, en info t.a.v. ARBO begraafplaatsen... >>


Precisering LOB-blad

Geachte heer Van der Putten, Bedankt voor uw antwoord dd 3.3.2005, vr... >>


Melden van eigendom in reglement en weren van niet Warmonders met uitz

Geachte heer Van der Putten, Wij hebben nog enkele vragen: 1. Is h... >>


Schudden graf onbepaalde tijd (wel of niet doorlopen recht; kosten)

Geachte heer Van der Putten, Het bestuur verneemt gaarne per omgaa... >>


Vergunningsvrij grafstenen plaatsen

De gemeente Sluis heeft 17 begraafplaatsen in beheer. Veel energie wor... >>


Verordening wijzigen om het schudden van graven voor onbepaalde tijd t

De vraag is: De gemeente Wxxxx heeft in het verleden graven uitgegeve... >>


Ruimen eigen graven onbepaalde duur

Op een begraafplaats in onze gemeente dreigt er ruimtegebrek. We zoud... >>


Overdracht grafrechten RK begraafplaats

L.s., In de beginjaren 70 heeft een echtpaar een plaatsje uitgekoze... >>


Graven vrij maken voor ruiming 2 (en RK model-reglement)

Beste hr. van der Putten, Hartelijk dank voor uw snelle antwoord.Bep... >>


Graven vrij maken voor ruiming

Ik heb een vraag over grafhuur. Een begraafplaats kan ruimtegebrek heb... >>


Verlenging rechten enkele jaren na afloop graftermijn

Op één van de algemene begraafplaatsen in deze gemeente worden vanaf... >>


Correcte berekening verlenging grafrecht (artikel 21 RK modelreglement

Geachte redactie, In het LOB-blad "De Begraafplaats" nummer 3 van j... >>


Graf zonder overledene

Geachte heer V.d. Putten, Onze gemeente kreeg deze week het verzoek... >>


Vragen i.v.m. het opstellen van het RK kerkhofreglement

Geachte heer Van der Putten, Ik heb de volgende vragen i.v.m. het o... >>


Islamitisch gedeelte en verordening

Op onze begraafplaats is een Islamitisch gedeelte ingericht. Wij hebbe... >>


Historisch karakter begraafplaats handhaven

Welke regels kan ik stellen om de historische uitstraling van de begra... >>


Grafrecht (wat is de juridische status?)

Geachte heer Van der Putten, Mijn zusje heeft (via onze moeder) het... >>


20 jaar verlengen

Als lid van het LOB wil ik U het volgende voorleggen voor de Vraagbaak... >>


Betalingstermijn grafrechten (tot 2014 of tot 2014?)

Onze moeder is op 14 juni 2004 overleden, en op 18 juni begraven. Ze i... >>


Kan een limiet gesteld worden aan het uitgeven van familiegraven

Geachte heer Van der Putten, Kan aan het bestuur van een bijzondere b... >>


Reglementen spoorloos (begraafplaats Diemen)

Geachte heer van der Putten, Ik heb interesse in de afspraken ( reg... >>


Toevoeging vraag 4136 (informatie over begraafplaatszaken op gemeentel

Geachte heer Van der Putten, Sinds eind 2003 is op de site www.emme... >>


Correctie 'Verlof tot begraven" (vraag 4080)

N.a.v. vraag 4080 het volgende; De vraagsteller stelt dat het verlof ... >>


Publicatie Inspectierichtlijn lijkbezorging

Waar en wanneer is de inspectierichtlijn lijkbezorging gepubliceerd?... >>


Controle reglementen

Geachte heer van der Putten, Allereerst de complimenten voor uw sit... >>


Modelreglementen, particuliere begraafplaats

Geachte heer van der Putten, Ik loop op dit moment stage en ben bez... >>


Verzekering verplichten in reglement?

Geachte heer Van der Putten, Ten aanzien van het verzekeren van mon... >>


Regelgeving grafdelvers

Wat zijn de wettelijke regels waar grafdelvers zich aan moeten houden ... >>


Overgangsregel eeuwig recht (vervolg 3944)

Geachte heer Van der Putten, Graag een reactie op vraag 3944. U sc... >>


Wat te doen met verzoek schudden graf?

Geachte heer Van der Putten. Wij hebben een brief ontvangen van een... >>


1 Onderhoudskosten en 2 ruimen graven

Ik gebeld door een vrouw over een rekening uit 2001. Deze vrouw heeft ... >>


Beperkingen overschrijvingen grafrechten

Geachte heer van der Putten, In de Gemeente Huizen stelt de begraaf... >>


Hoe heet het onderhoud?

Het is voor niet helemaal duidelijk of we nu moeten spreken over onder... >>


Verordening verplicht?

Is het juist dat de houder van een gemeentelijke begraafplaats op gron... >>


Nieuw reglement begraafplaats

De kerkelijke begraafplaats waar een groot gedeelte van mijn familie i... >>


Toepassen nieuwe begraafplaatsverordening door kerk

Een vraag namens mijn oma. Mijn oma heeft laatst een goede vriendin ... >>


Hoe lang verplicht een graf aan te houden?

Vraagje hoeveel jaar ben ik verplicht volgens de wet bij overlijden ... >>


Stickers op grafsteen (Vorderen schade verwijderde grafsteen na te lat

Geachte heer, De parochie Spekholzerheide heeft, met als reden dat ... >>


Hoge kosten schudden graven

Geachte meneer van der Putten, Dank voor uw antwoorden op al mijn ... >>


Houder begraafplaats, wie is dat?

Art. 31 Wlb spreekt over de houder van de begraafplaats. In de modelve... >>


De afmeting van een graf

Wat zijn de diepte maten van een enkel graf en van een twee dieper is ... >>


Zondag's begraven

Op dit moment zijn wij na een herindeling van onze gemeentes bezig met... >>


Vervallen grafrecht (bij langdurig niet betalen onderhoud)

Geachte heer, Artikel 21.2 van de gemeentelijke Beheersverordening me... >>


Commentaar op RK model-reglement katholieke begraafplaats 2003

Geachte heer, U hebt al een aantal keren aangetipt dat u kritiek he... >>


Onderhoudskosten (monumenten op) eigen graven (mogen we de verordening

N.a.v. uw advies en de uitspraak van de Hoge Raad inzake het eigendoms... >>


Oude graven verplaatsen? Onderhoudsplicht in verordening

Geachte heer Van der Putten: Op de gemeentelijke begraafplaats van... >>


Goedkeuring bisschoppen RK reglement

Geachte heer Van der Putten, In vraag 3008 raadt u het gebruik van ... >>


Aanwezigheid familie bij laten zakken van de kist in graf

Geachte heer v.d. Putten Als uitvaartverzorger komen wij regelmatig... >>


Looptijd van grafrechten

Geachte heer/mevrouw van der Putten, In art 28 Wlb staat dat het ui... >>


Leeftijdsgrens rechthebbende

Geachte meneer vd Putten, Op ons kerkhof is een tijdje geleden een ... >>


RK Modelreglement

Geachte heer van der Putten, Recentelijk ontvingen wij van het bisdom... >>


Niet-katholieken begraven op R.K. begraafplaats

Kunnen/Mogen niet-katholieken begraven worden op een R.K. begraafplaat... >>


Friedhofsrecht und Privatisierung in den Niederlanden

Sehr geehrter Herr van der Putten, ich bin gegenwärtig mit dem The... >>


Grafrustperiode verlengen

Zeer geachte heer, Als secretaris van het parochiebestuur wil ik u he... >>


Rechthebbende onbekend

Fri, 13 Jun 2003 16:24 In de begraafplaatsverordening is opgenomen ... >>


Zuil ouders náást grafmonument (andere rechthebbende)

Wed, 11 Jun 2003 17:58 Naar aanleiding van een verzoek van een fam... >>


Eeuwigdurendheid graf en reglement

Wed, 14 May 2003 20:11 Geachte Heer v.d.Putten, 10 jaar geleden he... >>


Vuurvast steentje

Wed, 14 May 2003 15:03 Relatie tussen het vuurvaste steentje & inde... >>


Begraven na zonsondergang (in strijd met verordening)

Thu, 29 Apr 2003 20:12 Geachte heer van der Putten, Hierbij wil... >>


Aanpassing reglement i.v.m. beslissing hoge raad

Thu, 20 Mar 2003 09:50 In uw rubriek juridisch advies verwijst u hi... >>


Culturele bepaalde gebruiken en verordening

Fri, 14 Mar 2003 15:33 Geachte heer Van der Putten, Een burger w... >>


Kosten drainage systeem doorberekenen aan rechthebbenden

Sat, 22 Feb 2003 17:06 Geachte heer van der Putten, in het jaar ... >>


Wanbetaling door rechthebbende

Thu, 20 Feb 2003 11:30 Geachte heer Van der Putten, Indien door de... >>


Kunststof grafkelder (verbieden of niet?)

Mon, 17 Feb 2003 22:57 Bij het actualiseren van ons begraafplaatsre... >>


Toepassing beheersverordening weigeren grafmonument

Sun, 12 Jan 2003 00:49 Op een gemeentelijke begraafplaats staan de ... >>


Beperkte openstelling i.v.m. gladheid

Tue, 24 Dec 2002 08:44 Geachte heer van der Putten, Zoals u waar... >>


Van eeuwig naar tijdelijk grafrecht

Mon, 16 Dec 2002 16:38 Grontmij is gevraagd de ruiming van een deel... >>


Van enkel naar dubbeldiep graf (effecten verordeningen)

Mon, 9 Dec 2002 15:57 Mijn naam is Helma Coopmans en ik werk bij de... >>


Reserveren van een graf te Axxxxxx

Mon, 2 Dec 2002 16:44: Geachte heer, Een meneer O uit S heeft ee... >>


Sluiten van een graf

Wed Jan 16 21:47:48 2002 Geachte heer van der Putten Hoewel de... >>


Lijkomhulselbesluit en lijkhoezen

Tue Mar 19 17:16:45 2002 Op dit moment maakt iedereen zich zorgen ... >>


Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordeni

In de antwoorden op enkele vragen inzake het eigendom van grafmonument... >>


Begraafplaatsenverordening, concept-wijzigingen

Fri, 29 Nov 2002 12:56 In verband met het opstellen van een nieuwe ... >>


Termijnen grafrechten

Sep 22 18:29:11 2002 de grafrechten worden meestal verleend voor ee... >>


Verzoeken verlenging graf eerder dan 2 jaar voor het verstrijken van d

Tue Jan 15 10:50:00 2002 Art 28, lid 1 is dwingend recht (zie uw b... >>


Grafrecht van jaarlijks naar 10-jaarlijks verlengen; kan dat?

Mon Apr 16 21:25:41 2001 Beste heer v/d Putten kunnen wij bij en b... >>


Vandalisme

Sat Apr 21 22:00:42 2001 Geachte heer Van der Putten, In het ma... >>


Handboek Wet op de lijkbezorging

Mon May 28 10:17:13 2001 L.S., Waar is het 'Handboek wet op de... >>


Kosten voor de ruiming van het graf vooraf in rekening brengen?

Thu Jun 14 18:35:22 2001 De begraafplaats brengt op het moment van... >>


Verbod op afscheid aan het graf

Mon Jul 3 23:30:56 2000 Geachte heer van der Putten, In de stad... >>


Grafdocument? (document ex art. 8 Wlb)

Fri Jan 19 14:28:47 2001 Ik heb sinds kort het beheer van een begr... >>


Doel Wlb

Thu, 14 Nov 2002 13:35 Wat is het doel van de wet op de lijkbezorgi... >>


Eeuwigdurendheid graven

Sun Apr 22 22:32:45 2001 Geachte heer Van der Putten, Tijdens e... >>


Incassokosten in reglement; wanbetalers aanpakken

Tue Jul 31 09:57:45 2001 Geachte heer Van der Putten, U hebt vo... >>


Vragen over grafzerk II (Haps)

Mon Nov 12 23:52:21 2001 Geachte heer Van der Putten, Enige tij... >>


Ontbreken reglement/beheersverordening

Mon Jul 23 12:34:45 2001 Het graf van mijn overgrootouders bevindt ... >>


Toelaten pers (onder begeleiding) bij ruimingswerkzaamheden

Tue Sep 4 15:27:24 2001 Na het beëindigen van de procedure tot he... >>


Begraafvergunning?

Tue Jul 10 21:46:45 2001 Geachte heer van der Putten, Vanochte... >>


Grafrechten voor plaatsing urn?

Fri Jul 12 21:23:06 2002 Geachte mr. van der Putten, Mijn vraa... >>


Vervalt grafrecht voor onbepaalde tijd zonder rechthebbende?

Tue May 11 00:25:27 1999 Is het juist van de gemeente om een graf d... >>


Andere voorwaarden bij overschrijving grafrecht?
Reportage door: Mag een begraafplaats de voorwaarden in een contract veranderen als het grafrecht wordt overgeschreven op naam van een ander?
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >