Tot welke graad werkt de erfenis door


14 april 2003

Vraag nummer: 2172  (oude nummer: 2579)

Mon, 14 Apr 2003 14:22

3 weken geleden is de schoonzuster van mijn opa overleden en een week later zijn broer. Hij was dus de langstlevende en gaat de erfenis naar zijn familie. Nu is mijn opa vorig jaar overleden.

We hebben gehoord dat het bedrag minus belasting (hij had geen testament) verdeeld wordt over de broers en zuster. Omdat mijn opa is overleden, wordt zijn deel verdeeld over zijn kinderen. Krijgen de kleinkinderen ook nog een deel hiervan?

mvrg, Dennis van der Baan

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad is het zo, dat als uw opa erfgenaam zou zijn geweest, maar hij al overleden is, zijn kinderen in zijn plaats treden. Stel dat uw opa bijvoorbeeld 1/3e deel zou krijgen en hij heeft 5 kinderen, dan krijgen die 5 kinderen ieder 1/15e deel.
De kleinkinderen krijgen niets; die krijgen pas iets als hun ouders dood zijn. Stel in dit voorbeeld, dat er 5 kinderen zijn, maar één kind (een oom of tante van u) is al eerder overleden, dan krijgen de kinderen van dat overleden kind diens deel. Stel die ene overleden oom of tante heeft 4 kinderen, dan krijgen die 4 kinderen 1/4e deel van 1/5e deel van 1/3e deel is 1/60e deel.
Een generatie erft pas, al de generatie erboven overleden is.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE