Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Publicatie ruiming verplicht? (Nee, maar gemeenten leggen zichzelf ove

Beste heer, Is publicatie (krant, begraafplaats) bij ruiming verpli... >>


Niet tijdige overschrijving grafrecht (en gevolgen voorkomen in verord

Geachte heer Van der Putten, Onderstaande n.a.v. [l61686]vraag nr. ... >>


Verzoek overschrijven grafrecht

In antwoorden op vragen over het overschrijven van grafrechten advisee... >>


Gegevens publicatie vergunning tot opgraving

Zijn er gegevens die een gemeente met het oog op de privacywetgeving n... >>


Ruimen graf na afloop grafrecht (melden? bordje, brief?)

de huurtermijn van een graf is verlopen op 01-01-2019. we hebben een b... >>


Casus rechthebbende urnennis (rechthebbende wil as verstrooien; zus wi

Beste mr. van der Putten, Binnenkort loopt het uitsluitend recht op... >>


Vanaf wanneer kun je grafrechten verlengen

In artikel 28 van de wet op de lijkbezorging staat dat een grafrecht, ... >>


Verlof tot opgraving gekoppeld aan rechthebbende? (nee, aan overledene

Een verlof/vergunning tot opgraving wordt afgegeven door de burgemeest... >>


Eeuwigdurend grafrecht voor moslims

De gemeente heeft in 1998 besloten geen eeuwigdurende graven meer uit ... >>


Betaling in termijnen

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat men in termijnen wil be... >>


Grafrechten na afstand overname door kennis

Van een particuliergraf is afstand gedaan door de rechthebbende. Een k... >>


Islamitisch begraven verplichting voor gemeente?

Is een gemeente verplicht om op zijn algemene begraafplaats een plek o... >>


Digitaal verlof tot begraven

Er wordt tegenwoordig steeds meer digitaal aanvragen gedaan. Zo ook vo... >>


Bovenaards begraven

Geachte heer Van der Putten, Ik heb een vraag gekregen over de moge... >>


Kosten voor verlengen grafrecht "in de toekomst"

Geachte heer Van der Putten, In de gemeente waar ik werk hebben we ... >>


Vraag over algemene en eigen graven op gemeentelijke begraafplaats

Geachte mr. Van der Putten, Ik heb nog even een vraagje aan u. Is d... >>


Mag er verschil zijn in tarieven

Meneer van der Putten Ik lees net uw antwoord op [l3704]vraag 3704 ov... >>


Commentaar op 'wettekstwijzigingen'

Commentaar op 'wettekstwijzigingen' : Op https://wetten.overheid.nl... >>


Verrekenen dubbele jaren bij verlenging; hoe gaat dat?

Geachte heer, Ik heb met collega's discussie over de verrekening va... >>


Onderhoudskosten op graven met grafrecht voor onbepaalde tijd

Beste heer van der Putten. In onze gemeente willen wij de graven me... >>


Toch eeuwig begraven moslims (in tijden van cororna COVID-19)

In verband met de corona-virus duikt bij raadsleden weer opnieuw de vr... >>


Graven voor onbepaalde tijd laten liggen

Beste Mr. Van der Putten, In de loop der jaren zijn er veel graven ve... >>


Overschrijven grafrechten (verkeerde termijn in brief aan erfgenamen)

Op aanvulling van [l60153]onze eerste vraag en uw antwoord (vraagnumme... >>


Begraafplaatsadministratie i.r.t. Archiefwetgeving

Welke wettelijke eisen worden er aan een gemeente gesteld in het kader... >>


Vergunning herbegraven nodig (ambtshalve verlenen)

Geachte heer Van der Putten, Het is mij bekend, dat voor het op- en... >>


Grafrecht urnbijzetting (verplichting om te verlengen als rechten over

Geachte heer Van der Putten, Bij een bijzetting van een urn in een ... >>


Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 2

Geachte heer van der Putten, Inmiddels heeft de rechthebbende afsta... >>


Begraven van organen die bij sectie zijn uitgenomen

Beste Mr. Van der Putten, Anderhalf jaar geleden is er een begrafen... >>


Overschrijven grafrechten (verkeerde termijn in brief aan erfgenamen)

In onze verordening staat dat: Na het overlijden van de rechthebbende ... >>


Themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats

meneer van der Putten helaas lees ik net [l59140]dat deze bijeenkom... >>


Vervallen grafrechten i.v.m. niet betalen

In vraag nummer 59912 geeft u antwoord op de vraag of graf... >>


Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 1

Geachte heer van der Putten, We hebben 2 graven waarvan bij de ene ... >>


Procedures afstand doen van grafrechten e.d.

Beste meneer Van der Putten, Mag ik u de volgende 3 situaties met e... >>


Persoonsgegevens rechthebbenden (vraag over BRP) 2

Ik heb van onze BRP-specialist een reactie gekregen nadat [l59796]ik u... >>


Persoonsgegevens rechthebbenden (vraag over BRP) 1

Onze BRP-specialist beweert dat voor de taak “begraafplaatsadministr... >>


Rechthebbende niet meer wilsbekwaam

Geachte heer van Putten, Er komen de laatste tijd regelmatig vrage... >>


As halen uit urn (en samenvoegen as echtgenoot; welk tarief verordenin

Geachte heer van der Putten, In 2008 is er een asbus geplaatst in e... >>


Betaling dubbel graf na schudden graf terecht?

Situatie: een enkel diep graf wordt geschud, overledene ( familielid v... >>


Terugkopen graf?

Beste heer Van der Putten, Wij krijgen een verzoek van particulier... >>


Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats: nieuwe rubr

Sinds vandaag 28 november 2019 zijn er nieuwe adviesrubrieken: - Vra... >>


Grafuitgifte of bijzetting digitaal aanvragen (via DIGID of E-herkenni

Geachte heer van der Putten, Hartelijk dank voor [l59330]uw snelle ... >>


Gescand aangifteformulier

Geachte heer van der Putten, Ik heb altijd van u begrepen dat wij m... >>


Uitruilen van grafrechten

Een RH wil grafrechten van enkele graven omruilen. MW. had een grafrec... >>


Gebruik van nieuwe asbussen / doos voor as?

Zijn de oude asbussen uit de gratie en gebruikt men nu alleen nog de n... >>


Betalen heffing onderhoudskosten; bezwaar afkoop pas in volgend jaar

Geachte heer van der Putten, Wederom vraag ik u vriendelijk mij te... >>


Onderzoek in graf naar houtsoort kist

Een rechthebbende heeft zijn moeder 6 jaar geleden laten begraven in e... >>


Vervolg op Doornroosje (klant worden bij mr W.G.H.M. van der Putten)

Heer van der Putten, [l4732]U suggereert dat u ook betalende klante... >>


Vervolg Doornroosje (vraag 9100)

Heer van der Putten, Mijn complimenten voor het snelle beantwoorden... >>


Biedt een overgangsbepaling mogelijkheden om een einde te maken aan gr

Geachte heer Van der Putten, Onze gemeente heeft in twee periodes gra... >>


Graf terug en geld terug

Geachte heer Van der Putten, In de modelverordening van de VNG inz... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE