Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Stempel op verlof verplicht?

Geachte heer Van der Putten, is een stempel van de gemeente van ove... >>


Publiek staat bij begrafenis op naastgelegen monumenten

Goedemorgen, We hebben veel discussie gehad ,maar er wordt door behee... >>


Rechthebbende onbereikbaar

Beste meneer Van der Putten, Als gemeente voeren wij administratie... >>


Omvormen begroeiing begraafplaats

Geachte heer van der Putten, Allereerst even ter inleiding en verdu... >>


Grafrechten uitgeven in veelvouden van 10 jaar

Geachte heer van der Putten, Op onze gemeentelijke begraafplaatsen ... >>


Grondwater en grafkelder

Beste heer Van der Putten, Wij hebben een aanvraag voor het plaatsen ... >>


Uitstel uitvaart

Beste WIllem, Een persoon in s overleden in gemeente X, en wordt pa... >>


Funerair erfgoed

Beste heer Van der Putten, Een gedeelte van onze begraafplaats is a... >>


Reactie op vraag nummer 66961 (Afkoop onderhoud)

Geachte heer van der Putten, Allereerst bedankt voor het snelle rea... >>


Afkoop onderhoud (voor eeuwig of niet?)

Geachte heer van der Putten, Nog een vraag van mijn kant. Voor het ... >>


Regeling grafonderhoud in beheersverordening

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente is de rechthebbende v... >>


Samenvoegen resten (met beperkingen)

Geachte heer Van der Putten, Wij hebben in onze verordening (nadere... >>


Verplaatsen graf (met kelder en al)

meneer is in mei begraven in een keldergraf. De rechthebbende van dit ... >>


Gevolgen afstand doen van grafrechten

Beste dhr. van der Putten, Ik heb een vraag; De particuliere gra... >>


Ruimen urnennis

Meneer van der Putten, Vraagje: de graftermijn is 1-06-2023 reeds ver... >>


Moeder en kind samen in 1 kist

Geachte heer v.d.Putten, Ik ben werkzaam bij de gemeente Xxxx, en m... >>


Betalingsregeling na overlijden rechthebbende

Geachte heer Van der Putten, In een van onze voormalige gemeenten i... >>


Kosten voor het openen en dichten van het graf. Grafrechten of niet?

Een vrouw is opnieuw getrouwd en deze man is nu overleden. Volgens het... >>


Historisch verklaren begraafplaatsen

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente zijn een aantal gemee... >>


Op welke gronden mag opgraven en herbegraven?

Geachte heer van der Putten, Een vraag, Een inwoner van onze geme... >>


Opgraven stoffelijk overschot tbv herbegraving of crematie; herijken p

Voor het herijken van ons proces rondom (verlof tot) opgraven heb ik e... >>


Tarief voor opgraven voor herbegraven elders

Geachte heer Van der Putten, Van tijd tot tijd ontvangen wij een ve... >>


Kosten begrafenis oninbaar verklaard; omzetten graf naar algemeen graf

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente is het pas voorgekome... >>


Verzoek tot opgraving grafrust termijn is niet verstreken

Geachte heer van der Putten, Er is een verzoek tot opgraving en her... >>


Bijzetting van broer in een graf. Mag dat?

Beste meneer van der Putten, Mag een broer van een overledene in hetz... >>


Verwijderen grafmonument na afstand

Beste meester van der Putten, Als er van een graf op de gemeentlijk... >>


Asbus bijplaatsen in grafkelder

Is er een wettelijke beperking om asbussen bij te zetten in een grafke... >>


Waar staat in de wet dat er een rechthebbende op een graf moet zijn?

Waar in de Wet op de lijkbezorging kunnen we vinden dat er een rechthe... >>


Mag een Stichting laten opgraven/herbegraven

Beste, Op de gemeentelijke begraafplaats liggen graven waarvan de graf... >>


Keuze begraven of cremeren op kosten van de gemeente

Goedemiddag Mr vd Putten, graag wil ik u de volgende case voorleggen. ... >>


Samenvoegen kindergraven?

Hallo, wij krijgen in onze gemeente (Xxxxxxx) het verzoek om 2 kindere... >>


Rechthebbende geëmigreerd / geen onderhoud betaald

Geachte heer van der Putten, Ik vraag uw aandacht voor het volgend... >>


Opgraven en behouden gedenksteen

Beste heer van der Putten, Wij hebben een verzoek tot opgraving. Ec... >>


Rechthebbenden komen niet tot een oplossing over een gedenksteen op de

Jaren geleden is er een dubbelgraf (2 enkeldiepe graven, ik noem ze ev... >>


Rechthebbende heeft afstand gedaan van het graf (maar bedenkt zich)

Er is een dubbelgraf (2 enkeldiepe graven) uitgegeven en de termijn va... >>


Gegevens graven online publiceren nav een ruiming

Hallo, Er vind half juli een ruiming plaats binnen onze gemeente. W... >>


Graftermijn bij ontbreken grafakte oid

Geachte heer Van der Putten, In één van onze voormalige gemeenten... >>


Grafstenen eerder verwijderen na afstand graf (er zijn verschillen, pa

Wij gaan binnenkort weer grafstenen verwijderen. Sommige mensen hebben... >>


Bezwaar van voormalige rechthebbende tegen overname grafrecht door buu

Beste meneer van der Putten, Een rechthebbende van een graf heeft a... >>


Bovenlaag algemeen graf uitgeven als particulier graf

Goedemiddag meneer Van der Putten, We hebben destijds alleen de bov... >>


Niet betaalde grafrechten / aanwijzing algemeen graf (2)

Beste heer van der Putten, Dank voor uw reactie op [l62482]mijn vra... >>


Bemonsteren oorlogsslachtoffer

Wij hebben een verzoek van de oorlogsgravenstichting ontvangen om een ... >>


Themamiddag Financiën en Beheer van de Begraafplaats met mr Willem va

De financiële kant en het beheer van een begraafplaats roept bij de h... >>


Grafmonument aan ander familielid geven

De rechthebbende wil een graf niet meer verlengen en doet afstand van ... >>


Niet betaalde grafrechten / aanwijzing algemeen graf (1)

Beste heer van der Putten, Op onze gemeentelijke begraafplaatsen in L... >>


Niet geïdentificeerde overledenen 2

Beste heer Van der Putten, Dank voor uw antwoord. H... >>


Niet geïdentificeerde overledenen 1

Er overlijden in Nederland mensen waarvan de identiteit niet bekend is... >>


Verschil tarieven schudden graven bepaalde / onbepaalde tijd

Beste Willem, Met enige verbazing las ik je antwoord op de vraag: [... >>


Onderhoud grafstenen op gesloten begraafplaats

Beste heer Van der Putten, Vorige week kreeg ik een vraag van een b... >>


Extra verlengen bij begraving (ambtenaren, pas op!)

Beste mijnheer van der Putten, Wij kregen onderstaande vraag van ee... >>


Aanwezigheid familie openen graf

Geachte heer Van der Putten, Binnenkort wordt er op onze begraafplaat... >>


Publicatie ruiming verplicht? (Nee, maar gemeenten leggen zichzelf ove

Beste heer, Is publicatie (krant, begraafplaats) bij ruiming verpli... >>


Verzoek overschrijven grafrecht

In antwoorden op vragen over het overschrijven van grafrechten advisee... >>


Gegevens publicatie vergunning tot opgraving

Zijn er gegevens die een gemeente met het oog op de privacywetgeving n... >>


Ruimen graf na afloop grafrecht (melden? bordje, brief?)

de huurtermijn van een graf is verlopen op 01-01-2019. we hebben een b... >>


Casus rechthebbende urnennis (rechthebbende wil as verstrooien; zus wi

Beste mr. van der Putten, Binnenkort loopt het uitsluitend recht op... >>


Vanaf wanneer kun je grafrechten verlengen

In artikel 28 van de wet op de lijkbezorging staat dat een grafrecht, ... >>


Verlof tot opgraving gekoppeld aan rechthebbende? (nee, aan overledene

Een verlof/vergunning tot opgraving wordt afgegeven door de burgemeest... >>


Eeuwigdurend grafrecht voor moslims

De gemeente heeft in 1998 besloten geen eeuwigdurende graven meer uit ... >>


Graf terug geven vlak na aankoop

Geachte heer Van der Putten, Een familie heeft 4 graven gereservee... >>


Betaling in termijnen

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat men in termijnen wil be... >>


Grafrechten na afstand overname door kennis

Van een particuliergraf is afstand gedaan door de rechthebbende. Een k... >>


Islamitisch begraven verplichting voor gemeente?

Is een gemeente verplicht om op zijn algemene begraafplaats een plek o... >>


Digitaal verlof tot begraven

Er wordt tegenwoordig steeds meer digitaal aanvragen gedaan. Zo ook vo... >>


Bovenaards begraven

Geachte heer Van der Putten, Ik heb een vraag gekregen over de moge... >>


Kosten voor verlengen grafrecht "in de toekomst"

Geachte heer Van der Putten, In de gemeente waar ik werk hebben we ... >>


Vraag over algemene en eigen graven op gemeentelijke begraafplaats

Geachte mr. Van der Putten, Ik heb nog even een vraagje aan u. Is d... >>


Mag er verschil zijn in tarieven?

Meneer van der Putten Ik lees net uw antwoord op [l3704]vraag 3704 ov... >>


Commentaar op 'wettekstwijzigingen'

Commentaar op 'wettekstwijzigingen' : Op https://wetten.overheid.nl... >>


Verrekenen dubbele jaren bij verlenging; hoe gaat dat?

Geachte heer, Ik heb met collega's discussie over de verrekening va... >>


Onderhoudskosten op graven met grafrecht voor onbepaalde tijd

Beste heer van der Putten. In onze gemeente willen wij de graven me... >>


Toch eeuwig begraven moslims (in tijden van cororna COVID-19)

In verband met de corona-virus duikt bij raadsleden weer opnieuw de vr... >>


Graven voor onbepaalde tijd laten liggen

Beste Mr. Van der Putten, In de loop der jaren zijn er veel graven ve... >>


Overschrijven grafrechten (verkeerde termijn in brief aan erfgenamen)

Op aanvulling van [l60153]onze eerste vraag en uw antwoord (vraagnumme... >>


Begraafplaatsadministratie i.r.t. Archiefwetgeving

Welke wettelijke eisen worden er aan een gemeente gesteld in het kader... >>


Vergunning herbegraven nodig (ambtshalve verlenen)

Geachte heer Van der Putten, Het is mij bekend, dat voor het op- en... >>


Grafrecht urnbijzetting (verplichting om te verlengen als rechten over

Geachte heer Van der Putten, Bij een bijzetting van een urn in een ... >>


Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 2

Geachte heer van der Putten, Inmiddels heeft de rechthebbende afsta... >>


Wie aansprakelijk voor begrafeniskosten en ambtshalve verlenging begra

De heer B heeft bij leven (als zijnde rechthebbende van de graven van ... >>


Begraven van organen die bij sectie zijn uitgenomen

Beste Mr. Van der Putten, Anderhalf jaar geleden is er een begrafen... >>


Overschrijven grafrechten (verkeerde termijn in brief aan erfgenamen)

In onze verordening staat dat: Na het overlijden van de rechthebbende ... >>


Themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats

meneer van der Putten helaas lees ik net [l59140]dat deze bijeenkom... >>


Vervallen grafrechten i.v.m. niet betalen

In vraag nummer 59912 geeft u antwoord op de vraag of graf... >>


Niet betaalde grafrechten termijn vervallen 1

Geachte heer van der Putten, We hebben 2 graven waarvan bij de ene ... >>


Procedures afstand doen van grafrechten e.d.

Beste meneer Van der Putten, Mag ik u de volgende 3 situaties met e... >>


Persoonsgegevens rechthebbenden (vraag over BRP) 2

Ik heb van onze BRP-specialist een reactie gekregen nadat [l59796]ik u... >>


Persoonsgegevens rechthebbenden (vraag over BRP) 1

Onze BRP-specialist beweert dat voor de taak “begraafplaatsadministr... >>


Rechthebbende niet meer wilsbekwaam

Geachte heer van Putten, Er komen de laatste tijd regelmatig vrage... >>


As halen uit urn (en samenvoegen as echtgenoot; welk tarief verordenin

Geachte heer van der Putten, In 2008 is er een asbus geplaatst in e... >>


Betaling dubbel graf na schudden graf terecht?

Situatie: een enkel diep graf wordt geschud, overledene ( familielid v... >>


Terugkopen graf?

Beste heer Van der Putten, Wij krijgen een verzoek van particulier... >>


Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats: nieuwe rubr

Sinds vandaag 28 november 2019 zijn er nieuwe adviesrubrieken: - Vra... >>


Grafuitgifte of bijzetting digitaal aanvragen (via DIGID of E-herkenni

Geachte heer van der Putten, Hartelijk dank voor [l59330]uw snelle ... >>


Gescand aangifteformulier

Geachte heer van der Putten, Ik heb altijd van u begrepen dat wij m... >>


Uitruilen van grafrechten

Een RH wil grafrechten van enkele graven omruilen. MW. had een grafrec... >>


Gebruik van nieuwe asbussen / doos voor as?

Zijn de oude asbussen uit de gratie en gebruikt men nu alleen nog de n... >>


Betalen heffing onderhoudskosten; bezwaar afkoop pas in volgend jaar

Geachte heer van der Putten, Wederom vraag ik u vriendelijk mij te... >>


Ruiming wandgraf

Geachte heer Van der Putten, in principe geldt een grafrust van 10 ... >>


Onderzoek in graf naar houtsoort kist

Een rechthebbende heeft zijn moeder 6 jaar geleden laten begraven in e... >>


Vervolg op Doornroosje (klant worden bij mr W.G.H.M. van der Putten)

Heer van der Putten, [l4732]U suggereert dat u ook betalende klante... >>


Vervolg Doornroosje (vraag 9100)

Heer van der Putten, Mijn complimenten voor het snelle beantwoorden... >>


Biedt een overgangsbepaling mogelijkheden om een einde te maken aan gr

Geachte heer Van der Putten, Onze gemeente heeft in twee periodes gra... >>


Graf terug en geld terug

Geachte heer Van der Putten, In de modelverordening van de VNG inz... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >