Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 3:179 BW en de asbus


28 augustus 2003

Vraag nummer: 2427  (oude nummer: 2974)

Artikel 3:179 BW aan dat indien verdeling van een goed wordt gevorderd, dat ieder der deelgenoten dan kan verlangen dat alle tot de gemeenschap behorende goederen worden verdeeld. Kan op deze wijze door een erfgenaam aanspraak worden gemaakt op de asbus van de erflater/overledene?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dit is een punt waar veel juristen (en niet-juristen) mis schieten. De as/asbus van een overledene is geen onderdeel van diens nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit de
goederen en het kapitaal dat iemand had op het moment van zijn overlijden. Op het moment van zijn overlijden had betrokkene geen asbus van zichzelf; die kwam er pas later, na zijn of haar crematie. De asbus valt dus niet onder het erfrecht, maar onder het regime van artikel 18 Wet op de lijkbezorging.

Dit kan overigens later veranderen. Als bijvoorbeeld de asbus van een vrouw thuis wordt bewaard door haar echtgenoot en die man overlijdt, dan behoort de asbus van de vrouw wél tot de nalatenschap van de man omdat hij de asbus op het moment van zijn overlijden in bezit had), maar de asbus van de man behoort ook weer niet tot zijn nalatenschap. Daar heeft dan op grond van artikel 18 Wlb de persoon die de crematie regelt de zeggenschap over.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >