Preferentie belastingdienst bij boedelverdeling


6 februari 2008

Vraag nummer: 5194  (oude nummer: 10275)

Kunt u mij informeren of bij een beneficaire aanvaarding de belastingdenst altijd preferent is boven andere schuldeisers zoals b.v. de begrafenisondernemer

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, het weigeren van een erfenis, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.; zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies. Daar kunt het antwoord op uw vraag waarschijnlijk direct snel vinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn