Verduistering van gelden die in de erfenis toe behoren


5 juli 2008

Vraag nummer: 5546  (oude nummer: 11008)

verduistering van gelden. Mijn vader is heeft iets meer dan € 19000,-- bij zijn zwager in bewaring gegeven in het jaar 2006.
Op 4 april 2008 is mijn vader overleden. Mijn moeder leefde met hem gehuwd in gemeenschap van goederen. Deze zwager heeft na de dood van mijn vader de volledige som geld verdeeld met de zussen en broers van mijn vader. Hij beroept zich op een codicil waarin mijn vader hem gevraagd heeft de gelden gelijk te verdelen met zijn broers en zussen. ( 5 tal). De codicil is een getypt briefje met de handtekening van mijn vader. Mijn vader was in de periode dat hij dit heeft gedaan eufemistisch gesteld niet helemaal toerekennings vatbaar. Mijn vader heeft drie erfgenamen. 1. mijn moeder, de zoon van mijn overleden broer en ik zelf. Het vruchtgebruik ligt volledig bij mijn moeder. Mijn moeder heeft geen toestemming gegeven om het geld te verdelen, zij heeft gevraagd het geld terug te geven. Mijn moeder is bang voor de familie en eist daarom niet met andere middelen het geld terug. Nu eis ik wel dat mijn deel van dit geld veilig gesteld moet worden. Ik ben zelfs van mening dat ik na de dood van moeder alsnog de hele som wil kunnen opeisen.
In eerste instantie probeer ik duidelijk te maken dat de zwager niet rechtgeldig gehandeld heeft ( zie brief). Mijn vraag is: kun je spreken over verduistering van het geld? 1/6 deel van de som is mijn erfdeel. Kan ik die nu opeisen? Kan ik de vordering stuiten zodat over bij wijze van spreken over tien jaar alsnog de volledige som van 19000, kan op eisen?
Gezien het bovenstaande nogal pijnlijk wil ik graag dat u mijn man dhr XX aanspreekt in deze zaak.
Met vriendelijke groeten YY.

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.; alleen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn