Fraude erfenis


7 september 2002

Vraag nummer: 1053  (oude nummer: 1388)

Wed Aug 1 12:58:58 2001

een familielid heeft een grote som geld niet vermeld in de nalatenschap van mijn opa.
Is deze persoon strafbaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Op grond van de algemene vraag of iemand die een grote som geld niet heeft vermeld bij de afwikkeling van een nalatenschap, strafbaar is, is het wat lastig een goed antwoord te geven.
Het kan zeker strafbaar zijn wanneer iemand bewust gegevens achterhoudt. Je kunt dan denken aan valsheid in geschrifte of aan oplichting. Ook het nalaten van het geven van informatie kan daar onder vallen. De mate van strafbaarheid kan afhangen van de vraag of het achterhouden van die gegevens bewust of onbewust is gebeurd en of de betrokken persoon er persoonlijk voordeel bij had. Of het gaat om valsheid in geschrifte of om oplichting, is geen zaak waar u zich om hoeft te bekommeren. U gaat gewoon aangifte doen bij de politie en dan zoekt de officier van justitie maar uit onder welke delictsomschrijving het valt. Een andere vraag is dan nog of de officier wel of niet tot vervolging over gaat. Dat hangt van de omvang van het delict af (gaat het om een klein(er) of (heel) groot bedrag) en van de toedracht van de zaak (kan iemand zich vergist hebben of was er duidelijk opzet in het spel; heeft betrokkene een goede verklaring voor het gebeurde (bijvoorbeeld er was nog een schuld of het gaat om een schenking) of niet).
Het kan ook nog een zaak van de Belastingdienst zijn. Een onjuiste opgave van alles wat rond de successierechten speelt kan wellicht een administratieve boete of (ook) een strafbaar feit opleveren.
Ook kunnen (andere) erfgenamen een civielrechtelijke actie tegen de betrokken 'fraudeur' hebben. Als de erfenis bewust te laag is voorgespiegeld, kunnen ze wellicht nog een vordering hebben. Dat speelt vooral als betrokkene er niet voor zorgt dat het geld alsnog in de boedel terecht komt. Als het geld uiteindelijk wel in de erfenis/boedel valt, is geen er schade voor de erfgenamen meer en vervalt de vordering. Ze krijgen dan immers waar ze recht op hebben. Maar als het niet vrijwillig gaat, kan een advocaat en zonodig later de rechter ingeschakeld worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn