Vervolg Volmacht en blokkering rekening moeder


6 september 2002

Vraag nummer: 1011  (oude nummer: 1345)

Geachte Mr. Van Der Putten.
Eerst wil ik u vriendelijk bedanken voor uw snelle reactie. Mijn
schoonmoeder heeft al een begrafenisverzekering, haar man is begraven in Groningen, en het is haar wens ook aldaar te worden begraven, het is een dubbel graf. Moeder kan nu geen beslissingen meer nemen, maar heeft eerder tegenover ons verklaard dat ze graag een nieuwe zerk wil met een
nieuwe hoofd steen over beide graven. Wij hebben een prijsopgave van 2 steenhouwer bedryven, wij denken er over om dit te bestellen en te betalen nu wij dit nog kunnen uitvoeren onder de algemene volmacht.
wij willen graag uw mening hier over, word dit wel meer gedaan, of is het riskant?
Mijn eerdere vraag : (wie kan een bankrekening blokkeren) was bedoeld in geval moeder komt te overlijden , wie heeft dan het recht om haar bankrekening te blokkeren. Als de andere kinderen dit mogen en zouden doen, wat mag er dan nog uit de geblokkeerde rekening worden betaald.

Verder heb ik nog een vraag over sierraden. Het betreft een paar gouden oorbellen en een gouden halsketting met pegel, die zijn door mijn vrouws zuster in bewaring genomen, eerst de oorbellen, moeder heeft er lang naar gezocht, tijdens een bezoek aan Nederland vertelde moeder aan ons dat ze de oorbellen kwijt was, mijn vrouw vroeg toen haar zuster of zij
ze had, ( wij waren toen gezamelijk bij moeder op bezoek) ze ontkende dat zij ze had, later belde haar man dat ze toch bij hun in bewaring waren. Later nam ze de gouden ketting mee, onze zaakwaarnemer heeft er toen 2 uur naar lopen zoeken, (moeder was toen al een stuk minder) in een bezoek boek dat onze zaakwaarnemer daar had geplaatst voor bezoekers
om iets in te schrijven ( moeder wist niet meer wie er allemaal geweest waren) stelde zij de vraag of iemand ook opheldering kon geven aangaande de vermiste ketting, bij een volgend bezoek liet mijn schoonzuster een briefje achter met de mededeling dat zij de ketting in bewaring had
genomen.
Deze 2 artikelen komen voor op een eigenhandig geschreven en gedagtekend codicil uitgemaakt aan mijn vrouw haar dochter. Wij hebben een afschrift van dit codicil naar mijn schoonzuster gestuurd met het verzoek dat wij deze 2 artikelen terug verwachten bij onze zaakwaarnemers zodat moeder ze nog tot haar beschikking heeft gedurende haar leven. Zij heeft daar niet op gereageerd.
Onze notaris deelde ons al mede dat wij deze artikelen bij machte van de volmacht terug kunnen eisen. Wij zijn niet zo goed meer op de hoogte met de Nederlandse rechten, in Australia werken we met het Engelse systeem.
Mijn vraag is: kunnen wij onze notaris vragen dit voor ons te behandelen, of is dit het werk voor een advocaat. Hoe kan men een dergelijk probleem oplossen.

Henry Smit

Antwoord:

Tue Jan 26 22:00:19 1999

Geachte heer Smit,

Ook als uw moeder al een begrafenisverzekering heeft, is zo'n oplossing mogelijk. U kunt de bestaande verzekering uitbreiden, dan wel gewoon een nieuwe ernaast nemen, alleen
voor het monument. Het gaat er maar om dat het geld uit uw macht en vooral uit handen van andere erfgenamen is en dat u de aangewezen persoon bent om over de bestemming te beslissen. Het is een elegante oplossing, waarbij men u geen verwijten kan maken.
In deze situatie is het ook een - wellicht makkelijkere - optie om de steen al gewoon nu te kopen en te plaatsen. U kunt ook al de namen etc. laten aanbrengen; alleen de overlijdensdatum zal later aangebracht moeten worden. Dan is de zaak natuurlijk ook geregeld. Ik zou niet inzien waarom dat niet zou kunnen. Mij lijkt daar ook geen bezwaar van familie tegen mogelijk, tenminste niet objectief.

Over uw vraag ten aanzien van het blokkeren van de rekening na het overlijden van uw (schoon)moeder het volgende.
Als uw schoonmoeder is overleden, hoort men dit direct te melden aan de bank(en). Zij blokkeren dan direct de rekening. Pas aan de hand van een verklaring van erfrecht, die een notaris afgeeft, mag er later door iemand geld van de rekening worden genomen. Men moet natuurlijk weten welke
rekeningen er zijn er bij welke banken, om deze te kunnen inlichten. Als u de enige bent die dat weet, bent u de enige die het kan doen. Maar als iemand van de familie na het overlijden gewoon alle banken in het dorp een telefoontje geeft, is de kans ook groot dat er de betreffende bank tussen
zit en dat die de rekening blokkeert. Niemand hoeft opdracht te geven een rekening te blokkeren: de bank doet het automatisch na de melding dat een rekeninghouder overleden is. Een volmacht aan u om van de rekening geld te gebruiken, vervalt dan ook automatisch. Als u hier meer inlichtingen over wenst, kunt u die bij de betreffende bank krijgen.
Alles over de verklaring van erfrecht kunt u te weten komen van een notaris. Ieder kantoor verstrekt kosteloos inlichtingen. Kijk ook eens op de site www.notaris.nl.

Over een geblokkeerde rekening kan, zoals ik al zei, men slechts beschikken na een verklaring van erfrecht en een verklaring van de gezamenlijke erven wie er door hen als
beschikkingsbevoegd wordt aangewezen. Als er onenigheid in de familie is kan dat verschrikkelijk veel trammelant geven. En dat soms om betrekkelijk weinig geld.

Als uw schoonmoeder graag heeft dat u de zaken regelt, is er een eenvoudiger oplossing. U opent zelf een bankrekening in Nederland (misschien hebt u er al een) en u laat uw schoonmoeder daar al het geld op zetten. Dan is het geld volledig in uw beheer en kunt u er probleemloos over
beschikken.
Als de rest van de familie het daar niet mee eens is, kunnen ze hoog en laag springen, maar ze kunnen er niets aan doen. U hebt dan geen last van een heleboel formaliteiten, wat me vooral prettig lijkt nu u in Australië zit en niet 'even' iets ergens kunt regelen. Van veraf zijn juist de kleinste dingen het moeilijkst te regelen. Als ik u was zou ik deze oplossing
hanteren. Nogmaals, de rest van de familie kan boos zijn, maar ze kunnen er niets aan doen en u kunt ongestoord de wens van uw schoonmoeder uitvoeren.
Vooral omdat het om een relatief klein bedrag gaat, zou ik voor deze praktische oplossing kiezen.
Het is dan natuurlijk wel een kwestie van fatsoen om later aan de familie verantwoording af te leggen over de besteding van de gelden en de verdeling van een restant.

Dan de kwestie van de sieraden. Dat geeft al aan hoe lastig een en ander ligt. U kunt inderdaad de sieraden terug eisen, maar als het niet vrijwillig gaat is het moeilijk om af te dwingen. Het is geen zaak voor een notaris, als het niet vrijwillig gaat, maar van een advocaat. Het is echter de vraag of de kosten van een advocaat opwegen tegen de waarde van de sieraden. Het emotionele belang is voor u het grootst, neem ik aan. Maar advocatenkosten kunnen flink oplopen. Het uurloon van een ervaren advocaat bedraagt ruim
ƒ400,- (inclusief BTW (VAT bij u)) en als er 2 of 3 brieven nodig zijn bent u dus ƒ1.000,- kwijt. De waarde van gouden oorbellen en halskettingen is soms maar een paar honderd gulden, vooral als het wat ouderwetse modellen zijn. Ik zou dus niet zo snel een advocaat hiervoor inschakelen, tenzij het
om hele waardevolle sieraden gaat die enkele duizenden guldens waard zijn.
U hebt echter een ander drukmiddel achter de hand. U kunt aan deze sieraden een bepaalde waarde toekennen en dreigen dat af te trekken van de erfenis, als u na het overlijden van moeder tot verdeling van de erfenis overgaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 januari 1999

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >