Verklaring van erfrecht; nodig, wenselijk?


30 december 2002

Vraag nummer: 1901  (oude nummer: 2276)

Mon, 30 Dec 2002 22:08

Mijn vraag aan u is of het opstellen van een verklaring van erfrecht noodzakelijk of wenselijk is en zo ja waarom ?

Vriendelijke groet.

Ruud Knaapen

Antwoord:

Geachte heer Knaapen,

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamentenregister of er wel of geen testament is; en zo ja, de inhoud van het testament. Daarnaast raadpleegt de notaris bijna altijd het bevolkingsregister.

Een verklaring van erfrecht is wenselijk voor de erven om écht te weten wie erfgenaam is; en nodig, zodra er derden zijn die iets met de nalatenschap van doen hebben.

Het kan zijn dat de overledene (de erflater) een testament heeft gemaakt, waarbij bepaalde personen geheel of deels zijn onterfd, of waarbij iemand anders onverwacht erfgenaam is geworden. Je weet dat niet zeker, zonder dat daar onderzoek naar is verricht. Het kan zijn dat de erflater voor zijn naaste omgeving heeft verzwegen dat hij bij testament bepaalde personen heeft begunstigd, bijvoorbeeld om ruzies daarover te ontlopen. Er kunnen bijvoorbeeld ook natuurlijke kinderen zijn, waar de familie verder niets van wist, ik noem maar wat. Het kan zijn dat een erfgenaam na het maken van het testament zelf al eerder overleden is; dan stappen diens erfgenamen in de rechten en plichten en worden zij erfgenaam. Je kunt niet zonder meer van een testament of van familierelaties uitgaan, om te weten wie erfgenaam is.
Pas een onderzoek maakt duidelijk wie erfgenaam is en in welke mate.

Derden verlangen soms ook een verklaring van erfrecht. Een huurbaas, wiens huurder is overleden, zal vaak ook wel zonder verklaring van erfrecht de opzegging van de huur door één van de kinderen accepteren. Maar een bank bijvoorbeeld laat niemand over de bankrekening van de overledene beschikken, zonder zeker te weten wie de erfgenamen zijn en van hen of van de door hen aangewezen executeur testamentair de handtekeningen en de verklaring van erfrecht te ontvangen. Er kunnen nog andere posthume aanspraken zijn, bijvoorbeeld van een (levens)verzekering. Die betaalt echt niet uit aan een van de erfgenamen, zonder een verklaring van erfrecht. Iedereen kan zich wel tot een bank of verzekeraar wenden en zeggen dat hij/zij erfgenaam is. Maar de verklaring van erfrecht bewijst het.

mr W.G.H.M. van der Putten

30 december 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn