Ik wil een andere T.E.


10 mei 2003

Vraag nummer: 2238  (oude nummer: 2658)

Sat, 10 May 2003 22:40

Geachte heer vd Putten,

Een familielid heeft een persoon (werkzaam onder notaris/kantoor) aangewezen als T.E. en verzocht hem daarvoor geen executeursloon in rekening te brengen. hij vraagt dit echter wel. Mogen wij dit weigeren?
Verandert dit als het door hen is vastgelegd in een bepaalde akte?
Kan ik, als ontvanger van een legaat, er iets tegen doen dat een ander 'gewoon' erfgenaam/familielid zichzelf benoemd tot T.E. omdat ik dit bijvoorbeeld wil laten doen door iemand die er iets meer verstand van heeft?

BVD

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik meen dat in de wet staat dat een ET (geen TE dus) daarvoor een vergoeding krijgt. Iemand mag daar natuurlijk van af zien, maar dat is eigenlijk niet redelijk. Het kost vaak verschrikkelijk veel tijd.

Niet één familielid kan een ET aanwijzen: as het niet in een testament is gebeurd, dat benoemen van de ET, dan moeten de erven samen daar overeenstemming over bereiken.
Maar de ontvanger van een legaat is geen gewoon erfgenaam en heeft daar dus niets over te zeggen. De erfgenamen onder algemene titel - zoals dat heet - bepalen wie ET is.

Althans, ik denk dat het zo in elkaar zit. Maar, zoals vaker, moet ik zeggen dat ik geen notaris ben en dat deze rubriek eigenlijk niet voor dit soort vragen is. Zie vraag 2345.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE