Rekening voor nabestaande 2


2 maart 2011

Vraag nummer: 24547  (oude nummer: 16482)

Hallo,

de gemeente heeft geen contact gezocht met mijn vader, mijn ouders hebben op 26 februari alleen een brief gekregen met daarop aan de erven van toen pas hadden zij door dat mijn overleden was, Maar mij vraag was ook of de verzorg/verpleegkundige, contact hadden moeten nemen met mijn vader want wij zijn er wel achtergekomen dat er geen wilsverklaring is. Dus mijn vraag was ook hadden zij contact opmoeten nemen met hem want zij wisten van zijn bestaan af.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een verzorgende of verpleegkundige hoeft geen contact op te nemen met familie of nabestaanden, na een overlijden. Of de directie van een verpleeg- of verzorgingshuis dat moet doen of niet, hangt van allerlei zaken af. Misschien had uw oma dat verboden. Er kunnen ook allerlei andere redenen of oorzaken zijn, die u en ik nu niet weten of kennen.

Nogmaals: deze kwestie is veel te ingewikkeld om er via internet een goed advies over te geven. Ik adviseer om met spoed persoonlijk advies in te winnen bij een notaris, om hem of haar alle papieren en rekeningen te laten bekijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn