Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe wet


16 januari 2010

Vraag nummer: 7239  (oude nummer: 14819)

Hr. van der Putten
1)Tot nu toe schrijven we in de grafakte “het uitsluitend recht van gebruik op dubbeldiep graf”. Dienen we deze tekst aan te passen i.v.m. de nieuwe wet tot “het uitsluitend recht van gebruik van particulier graf, dubbeldiep”.
2) Voor zover mij bekent, dient iedere Nederlander de wet te kennen. Hoeven we derhalve als KB de rechthebbende van graven niet over deze wijziging, wet op lijkbezorging, in te lichten?
3) Bij uw presentatie in Roermond heb ik begrepen dat vanaf 01-01-2010 graftekens en beplanting eigendom blijven van de rechthebbende. Ik heb gezocht in de nieuwe wet, echter hierover niets kunnen lezen. Waar kan ik dit vinden c/q lezen. Uitgaande dat dit zo als door u gezegd is mijn vraag betreffende deze als volgt. Over welk tijdsbestek gaat dit. Over de tijd dat het graf niet geroerd mag worden(10 jaar) of over duur van een grafakte bv. over 20 jaar. Indien het recht over 10 jaar gaat, wie is dan bij een grafakte van 20 jaar de laatste 10 jaar de eigenaar c/q rechthebbende en verantwoordedlijk?
4)Indien de rechthebbende binnen de looptijd grafrecht is overleden en geen ander wil rechthebbende zijn wie is dan verantwoordelijk?
5) Bij aanschrijven van de rechthebbende van een “verlopen”graf blijkt dat deze ook al is overleven, en geen ander rechthebbende wil zijn. Wie moet dan toestemming geven tot het ruimen van het graf(monument)?
6) In de wet wordt geschreven over ruimen graf. Is dit het ruimen van het grafmonument of het opgraven van de resteren delen overledenen? In onze document spreken we over ruimen als het grafmonument met beplanting geruimd wordt waarbij de resterende delen ongeroerd blijven.
7) Ik lees dat voor het ruimen van een graf toestemming nodig is van de rechthebbenden Echter in een van u antwoorden schrijft u “Ik zou zeker in het reglement vastleggen dat het bestuur gerechtigd om grafmonumenten na afloop van het grafrecht te doen verwijderen en te doen vernietigen”
waaruit ik concludeer dat die toestemming niet nodig is. Is dit correct?
8) Mogen we in een graf dat al geruimd is (grafmonument) een tweede overledenen (geen familie lid) begraven mits voldaan aan de wettelijke diepten betreffende de resterende delen eerst overledenen.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

U stelt weer een heleboel vragen. Daar ben ik blij mee, want het zijn vragen die zeker ook bij anderen leven.

Waar ik minder blij mee ben is dat u veel vragen ineens stelt. Ik heb ze liever apart, zodat ze allemaal een eigen kopje kunnen krijgen en voor anderen makkelijker in het archief op te zoeken zijn.

Ook kan ik de vragen beter plaatsen in de subrubrieken waar zij het best passen: vragen over ruiming in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats', vragen over rechthebbenden in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' enz.

Ik heb daarom besloten om uw vraag op te knippen in losse vragen en deze apart te plaatsen en te beantwoorden.
Ik neem aan dat u daar geen bezwaar tegen hebt.

De losse vragen krijgen de nummers 14821 t/m 14828.

Ik merk voorts op dat ik eind april en in mei voor gemeenten op diverse locaties in het land een cursus geef over begraafplaatsbeleid. Ik ga een fors deel van de tijd tijdens die cursus besteden aan verordeningen en reglementen, waarbij dit soort vragen ook aan de orde komt.
http://www.segment-groep.nl/index.php?simaction=frameset&pagid=1&mediumid=1
Zie onder www.segment-groep.nl bij Opleiding > Burgerzaken / Publiekszaken > Begraafplaatsbeleid; Wet op de lijkbezorging in de praktijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >