Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe overgangstermijn onbekende grafrechten in reglement


4 oktober 2012

Vraag nummer: 32103

Onze stichting beheert een van oorsprong RK begraafplaats.
De stichting heeft in 1989, 1992 en 1996 een begraafplaats-reglement opgesteld. In het reglement van 1989 is in artikel 3 sub l een overgangsbepaling opgenomen, inhoudende dat m.b.t. in het verleden verleende grafrechten, waarvan tijdsduur en omvang onzeker zijn, m.i.v. het reglement vastgesteld worden op 20 jaar.
Een zelfde bepaling is echter ook opgenomen in de twee daarna volgende reglementen (artikel 46 en artikel 48), zij het dat de termijn in die gevallen op 30 jaar is gesteld. Nu kan ik mij voorstellen dat het niet de bedoeling is dat zo'n termijn iedere keer bij het vaststellen van een nieuw reglement opnieuw gaat lopen.

Echter, in tegenstelling tot het advies in de toelichting op het concept modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een RK-Parochie van de Nederlandse RK-provincie d.d. 4 februari 2010, is in 1992 en 1996 niet expliciet in de overgangsbepaling opgenomen dat de termijn voor bestaande gevallen al in 1989 is gaan lopen.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat de overgangsregeling betreft, ik ben het met u eens dat het nogal onhandig is om telkens nieuwe overgangstermijnen te laten lopen.

Ik zou nu in een nieuw reglement geen overgangsregeling voor 20 of 30 jaar meer opnemen en zeggen dat in 1992 al een overgangsregeling voor 30 jaar is gaan lopen, die nu al voor 2/3e verstreken is.
Dan kan iemand daar tegenover stellen dat er later rechten zijn opgebouwd door een nieuw reglement, maar daar moet de ander dan maar mee komen.

Een dergelijke overgangsregeling is natuurlijk alleen terecht als nadien, sinds 1989, alle grafrechten we goed en deugdelijk geadministreerd zijn. Sinds 1991 is men ook wettelijk verplicht om de rechthebbende een schriftelijk bewijs van vestiging van het grafrecht te verstrekken; het recht moet schriftelijk gevestigd worden. Voordien was dat geen vereiste en grote bron van onduidelijkheden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop of het behoud van een bestaand graf voor eeuwig

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE