Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Buiten behandeling stellen niet complete aanvraag begraving/urnbijzetting mogelijk?


10 juli 2017

Vraag nummer: 51265

Geachte mr. van der Putten,

In de praktijk komt het vaak voor dat er een aanvraag voor een begrafenis of urn plaatsing wordt gedaan, terwijl de handtekening van de rechthebbende op het aanvraagformulier ontbreekt. Wij werken met aanvraagformulieren waarop de begrafenisondernemer alle gegevens dient in te vullen: termijn uitgifte graf, gegevens overledene, rechthebbende en handtekening rechthebbende. Met name de handtekening rechthebbende is voor onze administratie van groot belang. Begrafenisondernemers beloven deze op een later tijdstip aan te leveren maar in de praktijk komt hier vaak niks meer van terecht.
Mogen wij een incomplete aanvraag buiten behandeling stellen? Zo ja, op grond van welk wetsartikel ? Bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker kan uw gemeente een incomplete aanvraag buiten behandeling stellen.

Een schriftelijke aanvraag voor een begraving in een graf zonder handtekening van de rechthebbende van dat graf, kunt u niet honoreren. Dan kan en mag er niet begraven worden.

Een aanvraag voor begraving in een bestaand graf hoeft niet per se schriftelijk te zijn. Iemand kan ook een mondelinge aanvraag doen, maar dan moet de rechthebbende persoonlijk bij de behandelende ambtenaar verschijnen en zich kunnen identificeren. Maar als iemand dat niet doet en een schriftelijke aanvraag doet, moet die wel ondertekend zijn, anders is niet duidelijk en zeker dat inderdaad betrokkene de aanvraag doet. Als geen handtekening vereist zou zijn, kan Jan en alleman wel een formulier invullen en beweren dat de rechthebbende ergens mee instemt. Dat kunt u niet accepteren.

Een schriftelijke aanvraag zonder handtekening is geen aanvraag. Een toestemming zonder handtekening is geen toestemming. Ik zou als houder van een begraafplaats nooit akkoord zijn met 'aanvragen' waar de handtekening later van wordt aangeleverd. Dat kan gewoon niet.

Er is geen algemene wetgeving die uitdrukkelijk zegt dat toestemmingen, aanvragen of machtigingen van een handtekening moet worden voorzien. Maar het is juridisch en feitelijk simpelweg zo dat er zonder handtekening geen toestemming, aanvraag etc. is. Het is volstrekte logica dat iemand die een aanvraag doet, die ondertekent. Net als dat iemand onder een brief een handtekening zet, of in een persoonlijke brief aan een goede bekende, zijn of haar naam.

Zeker mag u een incomplete aanvraag buiten behandeling stellen. Het is eerder omgekeerd: zonder handtekening van de rechthebbende mag u helemaal niet in een graf laten begraven. En natuurlijk moet de handtekening er op tijd zijn.

In de beheersverordening van de begraafplaatsen in uw gemeente staat in artikel 9 dat er een ondertekende machtiging moet zijn als begraven moet worden in een bestaand graf. Als die er niet (tijdig) is, kan er niet begraven worden. Simpel.

Bij de uitgifte van een nieuw graf gaat het om de aanvraag van een beschikking; die moet volgens hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht - ik weet even het artikel niet uit het hoofd - schriftelijk worden ingediend. Zonder handtekening is er geen aanvraag.

Toezeggingen stukken later aan te leveren, mag u niet accepteren, want de verordening geeft geen ruimte voor uitstel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE