Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf overschrijvingstermijn en opheffingskosten nieuw reglement


13 juni 2016

Vraag nummer: 46453

Geachte heer Van der Putten,

Vorig jaar augustus is mijn moeder overleden. Ze was rechthebbende van het driepersoons graf op een kerkelijke begraafplaats waarin mijn vader (overl.1973) en zijn ouders. In het bewijs van inschrijving (1965) staat dat overschrijving na overlijden rechthebbende binnen 12 maanden dient te geschieden. Er staat niets in over kosten bij grafopheffing.
In het huidige reglement (1999) is de termijn 6 maanden en zijn er wel kosten bij grafopheffing.
Vraag: Ik wil nu de rechthebbende van dit graf worden. Kan men nu, na 10 maanden na overlijden van mijn moeder moeilijk doen en zit ik bij ondertekening dan wel vast aan kosten bij grafopheffing?

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn inziens kunt u gewoon overschrijving van de tenaamstelling van het graf vragen. De termijn van 6 maanden is niet 'fataal', in de betekenis dat het daarna niet meer kan.
Vaak is het zo geregeld dat als er niet binnen de termijn van 6 of 12 maanden is overgeschreven, het bestuur dan de grafrechten vervallen kan verklaren. Als men zegt dat dat gebeurd is, vraagt u dan maar eens onmiddellijk een afschrift van dat besluit. Ik wil er een aardige fles wijn onder verwedden dat men dat besluit dan niet kan laten zien. Dat gebeurt bij kerkelijke begraafplaatsen zelden en zo ja, alleen na lange termijnen.

Zie de video: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


Bij het overschrijven van het graf verandert de inhoud van het grafrecht niet en mogen er geen extra kosten aan vast worden geplakt. Wat in het reglement staat aan kosten bij de opheffing voor een graf geldt alleen voor graven waarvoor een nieuw grafrecht wordt aangegaan. Voor lopende contracten zoals die van uw moeder geldt dat niet, tenzij de grafrechten een keer zijn verlengd toen het nieuwe reglement al gold. Na/bij een verlenging gelden de nieuwe regels.

Zie ook vraag 7715 (oude nummer: 16118) opzeggen / kosten ruimen grafmonument in de lijst van Meest gestelde vragen, met verwijzingen naar veel andere vragen.

Overigens is het niet erg verstandig van begraafplaatshouders om kosten in rekening te brengen bij het opheffen van het graf. Dergelijke kosten maakten van oudsher altijd deel uit van de kosten van huur van een graf. Men wil dit soort zaken vooraf regelen en niet achteraf vervelende verrassingen krijgen.
Families hebben er geen probleem mee om kosten te betalen op het moment dat een graf wordt uitgegeven. De kosten worden dan vaak betaald uit de nalatenschap of alle kinderen dragen er samen aan bij. Maar bij het opheffen van het graf is het vaak tamelijk willekeurig dat 1 kind de rekening krijgt gepresenteerd. Voor die rechthebbende is het vaak een onaangename verrassing, die het imago van begraafplaatsen geen goed doet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Buitenhuis La Hardoye: een paar dagen weg of een of meer weken vakantie voor 2 tot 10 personen in Frankrijk. Prachtig sfeervol zeer ruim vakantiehuis met meerdere zitkamers, open haard op 'kasteelformaat', met grote tuin, twee terrassen, eigen beekje en boomgaard op de grens van de Franse Ardennen en de Champagne. Slechts 340 km van Utrecht.
www.vakantiehuis-ardennen.info

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE