Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten drainage systeem doorberekenen aan rechthebbenden


22 februari 2003

Vraag nummer: 2021  (oude nummer: 2408)

Sat, 22 Feb 2003 17:06

Geachte heer van der Putten,

in het jaar 2002, is er op een algemene parochieavond medegedeeld, dat de tarieven zouden worden verhoogd. Dit is tevens geschreven in het parochieblad en reglement. Mensen konden dit reglement op aanvraag krijgen. Een van de kosten die we hebben gemaakt, is het aanleggen van een drainage systeem. Een van de rechthebbende, vindt dat hij deze kosten niet hoeft te betalen. (kosten voorzieningen) Er is met deze rechthebbende afgesproken, dat hij geen grafrechten betaald, maar wel onderhoud. Kunnen wij deze rechthebbende verplichten, deze kosten te betalen, of staat deze in zijn recht?

Met vriendelijke groet,

Luuk Buijs, beheerder begraafplaats te Halfweg.

Antwoord:

Geachte heer Buijs,

Ik kan op uw vraag nauwelijks een antwoord geven, omdat ik het reglement van uw begraafplaats niet ken en (dus) niet weet tot betaling van wat voor soort kosten rechthebbenden verplicht zijn.
In het algemeen is het zo dat de kosten van investeringen van een begraafplaats niet rechtstreeks op rechthebbenden (kunnen) worden afgewenteld. Men heeft met de begraafplaats een contract en in dat contract staat wat men verschuldigd is (en onder contract moet men bij begraafplaatsen verstaan: de grafbrief of -akte in combinatie met het reglement (als algemene voorwaarden)). Stel dat ik een auto koop, dan kan de eigenaar van de garage mij ook niet een aanvullende rekening sturen als hij een oliedichte vloer in zijn werkplaats legt. Wél kan hij bij de onderhoudsbeurten er bij iedere klant telkens een paar euro in de rekening stoppen om de investering terug te verdienen.
Iets vergelijkbaars kan bij begraafplaatsen ook, bij het in rekening brengen van onderhoudsbijdragen.

Gebruikelijk is dat men bij begraafplaatsen 2 soorten kosten betaalt: grafrechten (zeg maar voor de vaste huur van het graf) en onderhoudsbijdragen. Ik adviseer vaak om de onderhoudsbijdragen niet voor lange termijnen af te laten kopen, maar om ze periodiek te laten betalen. Ik weet dat dit een extra administratieve last oplevert, maar die extra last mag/moet ook door de nabestaanden betaald worden. Bij extra investeringen kan men dan de grafrechten en de onderhoudsbijdragen ietsje hoger maken. Bij de grafrechten werkt dat niet met terugwerkende kracht, maar als men bijvoorbeeld jaarlijks onderhoudsbijdragen laat betalen, werkt dat direct door.

Als de grafrechten en onderhoudsbijdragen direct voor 20 jaar geheel zijn afgekocht, zie ik geen mogelijkheid om bestaande rechthebbenden nog financieel tot iets te verplichten als zoiets niet uitdrukkelijk in de grafakte of het reglement staat (op het moment van het aangaan van het grafrecht, niet achteraf!). Wél kunnen bij 10-jaarlijkse verlengingen de kosten van grafrecht en onderhoud worden verhoogd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

23 februari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE