Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten 'Recht van begraven'


8 april 2005

Vraag nummer: 3812  (oude nummer: 5844)

Een van de nabestaanden heeft bezwaar gemaakt tegen de in rekening gebrachte kosten voor "recht van begraven". Hij formuleert dit als volgt: ons familegraf is al sinds 1955 in gebruik en het is onterecht om telkens- als er een nieuwe bijzetting plaatsvindt- het "recht van begraven" in rekening te brengen. Als ik een garage huur voor 10 jaar dan hoef ik niet steeds een extra bedrag te betalen nĂ  de aanschaf van een andere auto. Bovendien merkt meneer op dat nergens in het reglement iets wordt vermeld over dat recht. Dit is juist, maar het setje dat meneer heeft ontvangen tegelijk met de grafdocumenten bestaat uit het reglement waaraan vastgeniet Bijlage 1 waarop het huishoudelijk reglement staat en op de achterzijde hiervan Bijlage 2 waar alle tarieven worden vermeld. Bovendien worden de tarieven jaarlijks in het parochieblad gepubliceerd en ook bij de ingang van het kerkhof. Mijn vraag is nu: handelen wij onjuist en waar komt het "recht van begraven" vandaan.
Met vriendelijke groet, w.e. polman-lensink, adm. Onze Lieve Vrouwe kerkhof te Soesterberg.

Antwoord:

Geachte mevrouw Polman,

Ik weet niet precies wat op uw begraafplaats dit recht inhoudt; dat kan ik alleen zien als ik uw hele reglement van dit moment en dat van 1955 en de grafakte van 1955 onder ogen heb.

Als het gaat om de kosten van het openen en het sluiten van het graf (uitgraven van de kuil), lijkt mij dat geen discussie opleveren. Dat zijn telkens handelingen/diensten die iedere keer weer verricht worden en normaal betaald moeten worden.

Maar als u voor het recht van begraven, los dus van kosten voor het graven van het graf, een apart bedrag vraagt, roept dat inderdaad vraagtekens op. Het mag alleen als dat in 1955 bedongen is. Of u het op dit moment in een tarievenlijst hebt staan is alleen relevant als de oorsprong teruggaat tot 1955.

Er kunnen nog meer varianten zijn, als dat het recht per inlage wordt geheven. Maar goed, het is allemaal giswerk als je niet alle stukken compleet ziet.
Ik wil wel even voor u kijken als u mij een kopie stuurt van alle stukken die u hebt: reglement dat in 1995 gold, huiidige reglement, grafbrief, tarievenlijst van nu en van 1955 en eventuele andere stukken.
Mijn adres is o.a. te vinden in de Adressengids (button links).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Geachte mevrouw,

Dank voor het toezenden van de stukken.
Het uitsluitend recht op een (eigen graf) wordt vaak als het recht om te begraven en om begraven te houden gedefinieerd. Maar het betreft als het ware de 'huur' van het graf, het is - als je het vergelijkt met een huis - het recht om er te gaan wonen en er te blijven wonen.
Maar het 'inzetrecht' of de kosten van het openen en sluiten van het graf zitten daar niet in. Dat moet u vergelijken met een verhuizing naar een woning en de kosten van het takelen van de spullen naar de juiste verdieping. Dat soort takelkosten zit nooit in de huur.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE