Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bovengronds begraven


21 april 2020

Vraag nummer: 60565

Geachte heer Van der Putten,
Wij krijgen de vraag of een bovengrondse begraving mogelijk is - nu wordt daar in onze verordening geen woord over gerept en heeft nooit eerder plaatsgevonden. Moeten wij dit toestaan, en zoja, onder welke voorwaarden? Ik heb vraag #815 doorgelezen, maar vanuit gemeentelijk oogpunt wil ik graag advies.

Met vriendelijke groet,
X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Beleidsmatig kan het college van burgemeester en wethouders, die u van een advies moet voorzien, zich afvragen of zij tegemoet wil komen aan de wens van een inwoner of niet. Ik zie de begraafplaatsen als een praktische en een sociale voorziening: het voldoet (ook) aan behoeften van mensen om een overledene te kunnen herdenken.

Uw gemeente heeft geen bovengrondse graven, maar u zou ze wel kunnen hebben.

Ik lees namelijk in de beheersverordening in artikel 14 een bepaling over het plaatsen van een grafkelder: "Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden."
Een bovengronds graf is eigenlijk niets anders dan een grafkelder, maar dan een kelder boven de grond in plaats van in de aarde.

Ik zou mij kunnen voorstellen dat een bovengrondse kelder, die afwerking zou behoeven, meer ruimte inneemt dan een standaard formaat graf. Dan zou je misschien 2 graven naast elkaar moeten nemen. En moeten zoeken naar een plaats waar een dergelijk graf kan staan zonder andere graven te verdrukken.
Ik kan me voorstellen dat er ook kosten vooraf in rekening worden gebracht voor het ooit later weer slopen van het graf. Het kelder kan misschien 60 of 80 cm hoog worden voor 1 kist, of 100 tot 120 cm voor 2 kisten.

Ik denk dat het in een tijd dat het begraven terug loopt, zaak is om zo veel mogelijk aan de wensen van inwoners tegemoet te komen, mits het uitvoerbaar is natuurlijk.
Ik zie in uw verordening voldoende aanknopingspunten om tot uitvoering over te gaan en een passende financiële regeling te treffen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE