Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen akte voorhanden; wanneer mag ik ruimen?


21 oktober 2013

Vraag nummer: 36034

Ik heb begrepen dat bij de begravingen voor 1980 waarvan geen aktes zijn opgemaakt maar wel een administratie van is bijgehouden volgens de wet op lijkbeschouwing 2010 de graven moeten laten rusten tot 2023 is dit juist?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet waar u dit gehoord hebt (gelezen kan ik mij niet voorstellen), maar het is een verhaal waar zowel de klok als de klepel heel erg zoek van zijn. Sterker, er is helemaal geen begin van waarheid aan deze veronderstelling. 1980, 2010 en 2023 zijn jaartallen die nergens op slaan.

De Wet op de lijkbezorging (oorspronkelijk uit 1869; we houden nu de geheel herziene versie uit 1991 aan, zoals sindsdien regelmatig op onderdelen gewijzigd) is in 2010 wel op enkele onderdelen gewijzigd. Maar dat heeft niets te maken met termijnen voor grafrechten of regels voor ruimingen.

De jaren 1980 en 2023 hebben in het kader van de toepassing van de Wet op de lijkbezorging geen enkele betekenis.

Wel belangrijk is 1991. Sinds 1 juli 1991 is het zo dat een grafrecht - waar het een eigen of particulier graf betreft - altijd schriftelijk moet worden gevestigd. Voor die datum mocht een grafrecht ook mondeling worden gevestigd.
Het kan dus goed zijn dat er graven bestaan, die ouder zijn dan 1 juli 1991, waar geen akte of overeenkomst of ander document (in tweevoud) van bestaat. Althans, als het een eigen graf op een niet-gemeentelijke begraafplaats betreft (gemeenten verlenen grafrechten bij beschikking). Dat is erg onhandig, maar het is volstrekt legaal. Maar, als deze graven na een looptijd van 20 of 30 jaar verlengd worden, moet er ter gelegenheid van de verlenging wel een akte of overeenkomst worden opgemaakt.

Maar dat er soms geen akte is van oudere graven, betekent niet dat er niets is of niets bekend is. U geeft zelf al aan dat er wel een administratie is bijgehouden. Dan zal ergens toch ook wel vastgelegd zijn voor hoe lang die graven zijn uitgegeven? Of stond dat niet in de administratie? Misschien omdat het zo vanzelfsprekend was en altijd hetzelfde was.

Sommige reglementen van met name RK begraafplaatsen hebben de bepaling opgenomen dat als van bestaande graven geen afspraken bekend zijn, de graven geacht worden voor 30 jaar te zijn uitgegeven. Misschien kunt u ook een dergelijke termijn hanteren.

Wanneer een graf is uitgegeven, moet blijken uit de administratie. Als er geen administratie is, geven sterfdata op grafmonumenten ook een stevige aanwijzing.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE