Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming beheerder gebruik aangepaste voertuigen 2


18 februari 2018

Vraag nummer: 53866

Geachte heer Van der Putten,

Hartelijk dank voor uw zeer snelle reactie! Dat is zeer te waarderen!

Neemt u mij niet kwalijk maar ik begrijp uw antwoord niet zo goed. Bedoelt u dat de fiets, rolstoel of aangepast voertuig die iemand met een beperking gebruikt gelijk wordt geschakeld met een auto en dat daarvoor ook toestemming nodig is om daarmee op de begraafplaats te komen?


De bepaling staat meestal als: 'Artikel 3 Ordemaatregelen' vermeld

http://docplayer.nl/22249833-Nadere-regels-gemeentelijke-begraafplaatsen-gemeente-krimpen-aan-den-ijssel-2016.html

Artikel 3. Ordemaatregelen

1. (....)
2. De beheerder is bevoegd om bezoekers met een beperking toestemming te verlenen voor het bezoeken van de begraafplaats met een fiets, rolstoel of ander aangepast voertuig.
3. Het verbod op het verontreinigen van de begraafplaatsen betreft ook het buiten het grafvak plaatsen van gebruiksvoorwerpen en afval, zoals vazen, potten, gieters, gereedschap, bankjes, en dergelijke.
4. Filmen, fotograferen en anderszins registreren op de begraafplaatsen is vanuit privacy-overwegingen niet gewenst en zonder toestemming van de beheerder van de begraafplaats niet toegestaan.
(uit: Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2016)

Of het wordt zo geformuleerd:

4. Personen die voor hun vervoer afhankelijk zijn van (electrische) rolstoelen of rolscooters mogen daarmee op de begraafplaats rijden, e.e.a. ter beoordeling van de beheerder;
(uit: ‘Begraafplaatsenverordening Vlaardingen 2004’)

Met dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Ik bedoel dat de meeste begraafplaatsen, 99%, helemaal geen regels hebben voor het wel of niet toelaten van rolstoelen of scootmobielen. Wat betekent dat men ze gewoon mag gebruiken op begraafplaatsen.

Ik heb eens even op 'rolstoel' en 'rolstoelen' gezocht in mijn digitale archief van duizenden regelingen voor begraafplaatsen. Dan zie ik bij ongeveer een dozijn begraafplaatsen een referentie verschijnen, maar dan altijd in de sfeer van 'voertuigen zijn niet toegestaan maar rolstoelen of invalidenagens wel'. Op een totaal van ongeveer 4.000 begraafplaatsen is het noemen van rolstoelen e.d. in de regeling van een dozijn begraafplaatsen niets.
Het woord 'rolstoel' komt ook voor in de tekst van tientallen digitale folders die ik van begraafplaatsen in archief heb. Altijd positief in die zin dat men ook mogelijkheden voor het gebruik van rolstoelen heeft, bijvoorbeeld in een aula.

Krimpen aan de IJssel is een van de zeer zeer weinige gemeenten waar de beheerder bevoegd is om toestemming te verlenen voor het gebruik van een rolstoel of een ander aangepast voertuig op de begraafplaats. Juridisch is de regeling niet kloppend omdat nergens staat dat het verboden is, tenzij met toestemming van de beheerder; maar dat terzijde.
Als misschien 1 of 2 op de 1.000 begraafplaatsen een regeling heeft dat voor het gebruik van een rolstoel of scootmobiel op het terrein toestemming nodig is, kunt u niet spreken over 'menig begraafplaats' zoals u in uw aanvankelijke vraag deed.

Uw vraag hoe een verbod of gebod geformuleerd zou moeten worden, is niet relevant. Omdat elke begraafplaats helemaal vrij is om te regelen wat zij wil regelen en hoe ze dat wil regelen. Het is dus niet zo dat men aan een bepaalde formule gebonden is.

Persoonlijk denk dat dat zulke regelingen overbodig zijn. Een regeling als "Personen die voor hun vervoer afhankelijk zijn van (electrische) rolstoelen of rolscooters mogen daarmee op de begraafplaats rijden" zie ik als overbodig omdat dat gewoon al zo is zonder die regel. De toevoeging dat een beheerder zou kunnen beoordelen of iemand wel of niet afhankelijk is van een rolstoel, lijkt mij onzin. Alleen een arts kan dat kundig beoordelen. In het geval van echte twijfel heeft men niets aan zo'n regel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE