Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijnen grafrechten


28 november 2002

Vraag nummer: 1699  (oude nummer: 2065)

Sep 22 18:29:11 2002

de grafrechten worden meestal verleend voor een bepaalde vaste termijn met de mogelijkheid tot verlenging.
zijn hiervoor vaste termijnen voor of kan men als begraafplaatseigenaar deze termijnen naar eigen goeddunken vaststellen?

Antwoord:

Sep 22 23:38:53 2002

Geachte heer of mevrouw,

Een begraafplaatseigenaar is binnen het kader van de wet vrij om grafrechten voor bepaalde vaste of variabele termijnen uit te geven.
Er zijn 2 soorten grafrechten: 1. het recht van gebruik van een ruimte binnen een algemeen graf en 2. Het (zoals dat formeel heet) uitsluitend grafrecht op een eigen familiegraf.

Bij de algemene graven gaat het om graven die voor meerdere personen bestemd zijn die vreemden voor elkaar zijn. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze vlak na elkaar overleden zijn. In zo'n graf wordt geen ruimte gereserveerd om bijvoorbeeld later een echtgenoot/partner bij te zetten. Deze graven worden uitgegeven voor minimaal 10 jaar (de meest gangbare termijn) en soms ook wel voor 15 jaar. Het gebruik van zo'n graf kan niet worden verlengd.

Een eigen graf is bestemd voor personen die wel een relatie met elkaar hebben, zoals een echtpaar.
Deze graven worden uitgegeven voor minstens 20 jaar (wettelijk voorschrift), maar ze mogen ook worden uitgegeven voor langere termijnen, of voor onbepaalde tijd (zolang de begraafplaats bestaat of voor 'eeuwig'). De meeste begraafplaatsen hanteren 20 jaar, sommige 30 jaar, enkele bieden de keus tussen 20 of 40 jaar of 20 of 50 jaar of 20 jaar of eeuwig. De graven die voor een bepaalde termijn (20, 30 etc.) zijn uitgegeven, mogen altijd worden verlengd; dat is een wettelijk vastgelegd recht. Maar verlengingen mogen nooit langer zijn dan 10 jaar vooruit. Dat is wettelijke beperkt; de wetgever wil niet dat graven lange tijd bestaan zonder dat er een verantwoordelijk persoon leeft/bestaat. Wel zijn verlengingen meerdere malen achter elkaar mogelijk, maar dus pas na 10, 20, 30 jaar etc, en niet ineens voor bijvoorbeeld 30 jaar.

Zie ook het antwoord op vraag 485 (oud), in de sub-rubriek 'Eigen (familie)graf'.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 september 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE