Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten schudden verhalen op rechthebbende


19 maart 2007

Vraag nummer: 4706  (oude nummer: 9051)

Geachte heer Van der Putten,

In onze gemeente speelt een gelijke kwestie als in de gemeente Raalte (zie vraagnr 8904).
Juridisch gezien is het mogelijk om een graf te schudden in onze gemeente (artikel 24, lid 4 van de Beheersverordening). Wij hebben hiervoor echter (nog) geen tarief opgenomen in de legesverordening/tarieventabel begraafplaats. Vandaag hebben wij een verzoek ontvangen om op korte termijn (ivm een begrafenis) een graf te schudden. Wij vragen ons af of het mogelijk is om deze kosten ondanks dat we dit niet in de tarieventabel hebben opgenomen alsnog te verhalen op de rechthebbende van het graf.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt doen of uw neus bloedt en betrokken rechthebbende of aanvrager een rekening sturen. Als men weigert te betalen hebt u echter geen grondslag om de kosten te vorderen en te innen. Dan houdt het op. Maar als u niets vraagt, hebt u sowieso geen inkomsten.

U kunt het schudden niet weigeren, als het in de verordening staat.

Ach, beschouw het anders als leergeld om toch eens goed na te gaan of uw verordening lijkbezorgingsrechten wel compleet is. Denk bijvoorbeeld aan de jurisprudentie over het verschil tussen het begraven en herbegraven van overledenen. En het juist formuleren van de kosten van onderhoud. Is dat onderhoud van de begraafplaats of van het graf? Hebt u de kosten van een gemeentelijke lijkschouw (door de GGD) al ergens in een legesverordening opgevoerd? Etc. etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE