Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen eigen graven onbepaalde duur


22 november 2004

Vraag nummer: 3495  (oude nummer: 5007)

Op een begraafplaats in onze gemeente dreigt er ruimtegebrek. We zouden grond kunnen aankopen om uit te breiden. We spelen met de gedachte om eigen graven die uitgegeven zijn voor onbepaalde duur te gaan ruimen. Veel van die graven zijn uitgegegeven met op de akte vermeld: uitsluitend tot het doen begraven van lijken en dit voor onbepaalde duur. Tegenwoordig komt in de akte te staan voor het doen begraven en begraven houden van lijken. Als je de eerste definitie leest zou je vermoeden dat het huurgraven zijn, ware het niet dat ze uitgegeven zijn voor onbepaalde duur.
Er van uitgaande dat het graven voor onbepaalde duur zijn kunnen wij door het plaatsen van borden bij de begraafplaats, zeg voor een ruime periode van 5 jaar, daarna gaan ruimen.

Antwoord:

Geachte heer,

Plaatsgebrek is geen wettelijke of anderszins rechtsgeldige reden om graven voor onbepaalde tijd te ruimen.
Ofdat het recht vroeger is uitgegeven voor het doen begraven en tegenwoordig voor het doen begraven en begraven houden van lijken, maakt geen verschil. Het recht is in beide gevallen voor onbepaalde tijd.

In tientallen andere vragen in de sub-rubrieken 'Eigen graf' en 'Graf ruimen' is te lezen onder welke voorwaarden graven voor onbepaalde tijd soms toch wel geruimd kunnen worden, als het grafrecht vervallen is of vervallen verklaard kan worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE