Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is verantwoordelijk voor het sluiten van een grafkelder


7 februari 2013

Vraag nummer: 33571

geachte heer van der Putten
Mijn vraag is wie is er verantwoordelijk voor het sluiten van een grafkelder na de begravenis. zijn dat de grafdelvers of steenhouwer die de grafkelder bezorgd.
Staat dit mischien ergens beschreven ,zijn er regels voor?
We kunnen het nergens vinden.

vriendelijke groeten

Gert Buze
grafdelver gemeente oldambt

Antwoord:

Geachte heer,

U bent als grafdelver verantwoordelijk. En men kan wel ergens regels vinden.

Ik verwijs naar 'uw' eigen Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen voor de gemeente Oldambt 2011. In het tweede lid van artikel 7 staat o.a.: "Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder".

Mensen vergeten vaak - ten onrechte - hoe belangrijk een beheersverordening voor een begraafplaats is. In de wet staat namelijk weinig tot niets. Dat is een bewuste keuze van de wetgever, omdat men het dan lokaal zo kan regelen zoals men wil.

Nu hoeft niet per se alles door het eigen personeel van de begraafplaats te gebeuren. Men mag best wat uitbesteden of de uitvoering aan de ander overlaten. Men kan een leverancier of andere steenhouwer een grafkelder laten sluiten, als die daar betere apparatuur voor heeft of er meer ervaring mee heeft. Maar alles dient altijd te geschieden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de beheerder, of de persoon die namens hem op de begraafplaats is: de grafdelver.
In artikel 1, onderdeel l, van de beheersverordening staat als definitie van de beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt. En die vervanger is de grafdelver, op het moment dat een graf wordt gesloten.

Voor de wet of artikel 7 van de verordening maakt het geen verschil of het om een zandgraf dan wel om een grafkelder gaat: het zijn allemaal graven.

Overigens, wanneer er niets in de verordening zou staan over het sluiten van het graf, dan nog zou de algemene regel gelden dat de houder van een begraafplaats verantwoordelijk is voor het algehele beheer van de begraafplaats. Daar valt het deskundig en veilig delven van graven en het deskundig en veilig sluiten van graven onder. Ook valt daar onder het houden van toezicht op wie en wanneer op de begraafplaats begraven wordt. Dat moet immers allemaal wettelijk worden geadministreerd. Wanneer onbevoegden aan een graf zitten, kan sprake zijn van grafschennis. Maar wanneer bevoegde personen zulke handelingen verrichten, is het niet strafbaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?


Of: Mag men naakt in de kist?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE