Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrusttermijn in vorige eeuw


20 februari 2006

Vraag nummer: 4289  (oude nummer: 7547)

Goedemiddag,

Met mijn poging tot het in kaart brengen van alle graflocaties op onze begraafplaats vanaf de opening in 1880, stuit ik op nogal wat problemen. Een daarvan is dat, naar het zich laat aanzien, diverse graflocaties opnieuw zijn uitgegeven binnen de termijn van 10 jaar. Ik ging er aanvankelijk van uit dat er hierbij in voorkomend geval sprake zou zijn van een fout in de boeken, maar nu het een gehele rij met maar liefst 24 plaatsen betreft, ontstaat daarover toch enige twijfel. het gaat om kindergraven uit 1938, die blijkbaar vrijwel allemaal opnieuw zijn uitgegeven in 1944. Dat roept de vraag op of de wettelijke termijn voor grafrust van 10 jaar destijds al bestond, of werd daar voor kinderen tot een bepaalde leeftijd anders tegenaan gekeken.

Antwoord:

Geachte heer,

De wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar bestaat al eeuwen, zelfs al in gemeentelijke verordeningen en provinciale keuren vóórdat er landelijke wetgeving was.
Het maakt geen verschil hoe oud of jong de overledene was.

Ik wil u op één puntje wijzen. De wettelijke termijn van grafust houdt alleen in dat men een graf niet binnen 10 jaar mag ruimen. Dat zegt op zich nog niets over de termijn van uitgifte van een graf. Men mag een algemeen graf ook voor bijvoorbeeld een jaar uitgeven. Zowel nu in 2006 als in 1938 als in 1906 of in 1956. Mits de beheerder het graf maar niet binnen 10 jaar ruimt. Men kan een in 1938 uitgegeven graf ook in 1944 opnieuw uitgeven, mits er natuurlijk geen rechten op rusten en mits men de graven in 1944 niet ruimt om opnieuw plek te maken. Dat ruimen mag pas in 1948.

Misschien werpt dit een ander licht op de zaak, als er niet direct opnieuw begraven is. En anders moeten we constateren dat er flink wat aan gerommeld is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE