Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bekendmaking vergunningverlening grafmonument


24 januari 2006

Vraag nummer: 4243  (oude nummer: 7339)

geachte heer van der Putten,

Via de heer Van Kooten van het L.O.B. kreeg ik uw naam. Mijn vraag betreft de bekendmaking van een vergunning om af te mogen wijken van bepalingen in verordening. Op een van onze begraafplaatsen is met een dergelijke vergunning een grafkelder geplaatst met een gedenksteen waarvan de buitenmaten afwijken van de meten in de verordening. Nu heeft de rechthebbende op het graf twee plaatsen naast het betreffende graf aangegeven hiermee problemen te hebben. Volgens mij had de vergunning bekend moeten worden gemaakt, zodat derde belanghebbenden bezwaar hadden kunnen maken voordat een en ander gerealiseerd werd. Ik weet niet of deze procedure op grond van de Awb gebruikt wordt in dit kader.
Graag hoor ik van u,
vriendelijke groet,

Ellie Bouwman.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat een vergunning waarmee van de verordening is afgeweken geen rechtsgrond heeft. Zoiets kan helemaal niet, als de verordening niet expliciet de mogelijkheid biedt om af te wijken van de standaard.
Het kan wel als er zoiets staat als:
1. voor een grafkelder/monument geldt de maat x bij y centimeter;
2. met vergunning van B&W kan een afwijkende maat worden toegestaan.
Maar als er niet zo'n 2e lid of vervolgzin is, kan niet van de standaard worden afgeweken, ook niet met vergunning

Belanghebbende derden kunnen altijd nog (zo snel mogelijk) bezwaar maken; alsdan kan uitgezocht worden of het bezwaar nog ontvankelijk kan zijn. En in tweede instantie of het gegrond is of niet. Maar dat hoeft uw zorg niet te zijn. Dat hoeft niet vooraf bedacht te worden. Bij twijfel moeten belanghebbenden niet denken, maar doen en meteen bezwaar maken. Al is het maar met 1 regel pro forma, met een meer inhoudelijk verhaal enkele weken nadien. Later kan altijd nog bekeken worden hoe het formeel en inhoudelijk zit. Maar men moet de termijn zo kort mogelijk houden en zo dicht mogelijk bij de bestreden beslissing of aangevallen vergunning.

Overigens is het vrij logisch dat bij plaatsing van een grafkelder een afdekplaat of zerk wordt geplaatst van hetzelfde formaat. Op een huis van 10 bij 10 meter zet je ook geen dak van 8 bij 8 meter, dat past gewoon niet. Wellicht is het nodig de verordening aan te passen om op grafkelders letterlijk passende monumenten te kunnen plaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE