Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsplicht door gemeente een vorm van illegale koppelverkoop? (onderhoud grafmonument)


16 januari 2009

Vraag nummer: 6084  (oude nummer: 12141)

De gemeente verstrekt vergunningen voor het plaatsen en hebben van grafmonumenten, en verbindt daar een onderhoudsplicht aan (nl. tegen betaling het onderhoud gedurende de duur van het grafrecht aan de gemeente opdragen).
Iemand beweert met grote stelligheid dat dat een niet-toegestane vorm van koppelverkoop is. Als dat zo is, dan doen we dat al 53 jaar (sinds 1956) fout?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw gemeente rekent zowel een tarief voor het door of vanwege de gemeente onderhouden (waaronder niet begrepen het herstellen of vernieuwen) van grafbedekking met uitzondering van beplanting geplaatst op een graf, als voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Inzake het algemene onderhoud staat in de Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten: "Het recht bedraagt voor de bijdrage in de kosten van algemeen onderhoud van paden, plantsoenen en watervoorziening, de bereikbaarheid van de eigen graven en de begraafplaats in het algemeen (...) x euro".

Er zijn wel meer gemeenten die het onderhoud van grafmonumenten extra tot hun taak rekenen, om er van verzekerd te zijn dat er ook onderhoud aan graven wordt uitgevoerd. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van, want het roept verwachtingen van het publiek op. En een enkele keer roept het ook negatieve reacties zoals waar u mee te maken hebt.
Nu rekent uw gemeente voor het onderhoud aan de grafbedekking slechts 17,- euro per jaar. Dat is al bijna goedkoper dan om met een auto en eigen schoonmaakspullen naar een begraafplaats te gaan. Maar sommige mensen zijn erg principieel. En dat mag.

Ik durf er geen harde uitspraak over te doen of sprake is van een soort van koppelverkoop. Als dat zo is, is het in ieder geval niet illegaal, want keurig bij verordening geregeld. En u bent ook niet de enige. Ik meen ook wel dat het gerechtvaardigd is om een verplichting op te leggen omdat het algemeen aanzien van de begraafplaats er door bepaald wordt.
Maar misschien biedt het mededingingsrecht wel aanknopingspunten om te zeggen dat dit type verplichting niet kan. Ik denk van wel, maar weet het niet zeker.

Maar het is ook niet aan u om u over die vraag te bekreunen. U stelt gewoon dat het niet zo is en als de klager meent dat het wel zo is, start hij maar een rechtszaak. Hij zou al tamelijk eenvoudig tegen de heffing bezwaar kunnen maken bij de belastingrechter, bijvoorbeeld. En dan kan hij zijn argumenten inbrengen.
Stel dat de rechter zou vinden dat dit niet mag, dan is er nog geen man overboord. Dan verhoogt u het tarief voor het algemeen onderhoud met 17,- euro en schaft u het tarief voor onderhoud van de grafbedekking af en zet u de huidige praktijk gewoon voort. De oplossing voor een eventueel probleem is dus erg eenvoudig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE