Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vol graf? (kindergraf; wat regelt het RK beheersreglement)


7 november 2019

Vraag nummer: 59161

Geacht Mr van der Putten,

In het verleden is door de parochie aangegeven dat kindergraven vrij van kosten waren op de RK Begraafplaats, voor onbepaalde tijd.

Het betreft een kindergraf wat gesitueerd is op de plaats waar volwassenen begraven worden.
Nu is het graf gevuld met één overleden kind en een Asbus van een volwassen ouder.
Naar mijn mening is het graf nu “Vol”, maar zo denkt niet iedereen. Zeker omdat het nu vrij van kosten(grafrecht en onderhoud) is.
In de hoop een rechtsgang te voorkomen graag uw advies.

Met vriendelijke groet
XX
Beheerder begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag zit in principe in het beheersreglement en in de akte van uitgifte van het betreffende kindergraf.
Is er een akte van uitgifte en wat stond in het reglement op het moment van uitgifte?

Vragen die dan bij mij opkomen zijn:
Wanneer is het betreffende kindergraf uitgegeven?
Is dit kindergraf een algemeen graf of een particulier graf?
Hoe oud was dat kind? Een doodgeboren kind, of een kind dat geleefd heeft?
Op welke manier is - wanneer - door de parochie aangegeven dat kindergraven vrij van kosten waren, voor onbepaalde tijd? Is dat zwart op wit gezet?

In uw huidige reglement uit 2017 staat dat een grafplaats ter beschikking wordt gesteld in een algemeen graf voor een doodgeborene en onvoldragen vrucht voor de duur van tien jaar zonder recht op verlenging. Ik zie wel een vaker dat een begraafplaatsbestuur besluit om zulke graven nooit te ruimen, welk besluit wel eens wordt geïnterpreteerd als een besluit om deze graven voor onbepaalde tijd in stand te laten. Is dat bij het betreffende graf ook het geval?

Als ik kijk naar het huidige reglement van uw begraafplaats, dan zie ik dat een (nu uit te geven) kindergraf een particulier graf voor 20 jaar is.
Artikel 30 van het reglement regelt dat in een particulier kindergraf een overleden kind kan worden begraven dat niet ouder was dan 12 jaar en dat maximaal 1 asbus kan worden bijgezet. Maar er staat ook dat de als rechthebbende ingeschreven persoon de personen kan aanwijzen die na hun overlijden in een kindergraf mogen worden begraven of bijgezet.
Mijn ogen konden eerst niet geloven wat ik daar las. Want de tweede zin van artikel 30 is regelrecht in strijd met de eerste zin. Een kindergraf is natuurlijk alleen een kindergraf als er eerst een kind in begraven is. Dan is er volgens de eerste zin nog ruimte voor 1 asbus. Maar volgende de tweede zin kunnen er nog (een of meer (zonder een maximum te noemen)) personen in dat kindergraf worden begraven. Niet als asbus, maar gewoon begraven. Niet 1 persoon, maar 'de personen'.

Tja, dan houdt het op. Uw actuele reglement zegt dat het mag. Hoe wilt u dan nog iets tegen houden?

Als het volgens een oud reglement niet mocht, mensen bijbegraven in een particulier kindergraf, dan is dat verbod nu ingehaald door het nieuwe beheersreglement. Ook een eventuele oude beperkende grafakte wordt nu door het nieuwe reglement gepasseerd.

Ik heb eens even door uw beheersreglement gebladerd, maar er staan helaas wel meer inconsequenties en vaagheden in het reglement. Te veel om zo even op te noemen.

Als u wilt voorkomen dat in de toekomst nog overledenen in een kindergraf kunnen worden bijbegraven, moet het bestuur zo snel mogelijk de tweede volzin van artikel 30 schrappen. Die zin haalt de begrenzing van de eerste zin weg. Ook bij andere artikelen staat dezelfde zin. Ik kan wel begrijpen wat er met die zin bedoeld is, maar hij werkt bij meer soorten graven averechts en verwarrend. Het is niet goed doordacht.

Eigenlijk, eerlijk gezegd, rammelt het hele reglement. Ook ogenschijnlijk eenvoudige regels rammelen. Mijn oog valt bijvoorbeeld op artikel 32. Daar staat "In een algemeen graf wordt een door het bestuur vast te stellen aantal overledenen begraven. Er mogen niet meer dan drie overledenen boven elkaar worden begraven". Maar waarom staat in de eerste zin dat het bestuur het aantal vaststelt, terwijl in de tweede zin staat dat het er drie zijn? Zou een bepaling van een zin "In een algemeen graf mogen maximaal drie overledenen begraven worden" niet simpeler zijn?
De formulering die nu gebruikt wordt, veroorzaakt onnodige problemen. Als ik advocaat zou zijn en mijn client een probleem zou hebben met een algemeen graf, dan zou ik beginnen om te vragen of het bestuur het besluit kan overleggen, waarin is bepaald hoeveel overledenen in een algemeen graf begraven worden. Ik durf een aardige weddenschap aan dat zo'n besluit niet bestaat. Dan staat die advocaat bij de rechter heel sterk.

In uw reglement wemelt het helaas van dit soort ondoordachte formuleringen.

Ik heb uw naam onder uw vraag weg gehaald om te voorkomen dat advocaten in uw regio op gedachten kunnen komen.

Zie ook andere vragen en antwoorden over reglementen van kerkelijke begraafplaatsen in de subrubriek 'Verordening / reglement'. Daar is inspiratie te vinden over wat men beter wel, niet of anders zou kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE