Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe wet; ruimen graf en documenten


16 januari 2010

Vraag nummer: 7245  (oude nummer: 14826)

In de Wet op de lijkbezorging wordt geschreven over ruimen graf. Is dit het ruimen van het grafmonument of het opgraven van de resteren delen overledenen? In onze documenten spreken we over ruimen als het grafmonument met beplanting geruimd wordt waarbij de resterende delen ongeroerd blijven.

M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Als in (artikel 31 van) de Wet op de lijkbezorging over ruiming wordt gesproken, dan bedoelt men het verwijderen van de stoffelijke resten van overledenen. Maar dat kan natuurlijk alleen als het monument ook eerst verwijderd is.

De Wet op de lijkbezorging is echter een heel summiere wet, die veel dingen niet in detail regelt. Met name ook niet voor begraven en begraafplaatsen, omdat de wetgever er van uit gaat dat begraafplaatshouders tal van zaken in hun beheersverordening of beheersreglement regelen.

Ruiming van een graf is zowel het verwijderen van het grafmonument of de grafbeplanting als het verwijderen van de inhoud van het graf. Het is dus niet of/of maar en/en.
Echter, in de praktijk gebeurt ruiming in twee stappen:
1) het verwijderen van het monument of de beplanting kort na het verstrijken van de looptijd van het graf;
2) het verwijderen van de stoffelijke resten; dat gebeurt vaak pas als het graf weer voor een nieuwe begraving aan een andere familie wordt uitgegeven.
Tussen stap 1 en stap 2 kunnen soms wel (vele) jaren zitten. Maar dat maakt het juridisch niet anders dan wanneer alles dezelfde dag zou gebeuren.

Ik begrijp niet waarom u in uw documenten (waarmee u waarschijnlijk het reglement en grafbrieven bedoelt) met ruiming alleen het ruimen van het grafmonument met beplanting bedoelt. De stoffelijke resten zullen toch ooit ook een keer geroerd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE