Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud groenvoorziening RK begraafplaats


3 maart 2007

Vraag nummer: 4673  (oude nummer: 8961)

Mag een parochiebestuur onderhoudskosten tbv de groenvoorziening van de begraafplaats in rekening brengen terwijl dit voorheen nooit eerder werd gedaan. Bij aanvang van de huur van het graf werd nog geen onderhoudskosten in rekening gebracht. De huur is aangegaan voor een periode van 20 jaar. Mag het parochiebestuur na 10 jaar huur dan onderhoudskosten bij de nabestaanden in rekening brengen? Bij voorbaad dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag staat in de door u uitgegeven grafakten of uw beheersreglement. Veel RK begraafplaatsen hebben in hun reglement een bepaling staan dat de grafrechten ('huur') ook de kosten van het onderhoud van de begraafplaats omvatten. Als dat bij u ook in het reglement staat, mag u het niet extra rekenen, want dan rekent u het dubbel.

Als er niets in het reglement staat, mag u het (ook) niet rekenen bij bestaande graven. U bent immers met elke rechthebbende een contract aangegaan voor de uitgifte van een graf voor een bepaalde termijn. Dan kunt u niet eenzijdig gedurende de looptijd van het contract nieuwe kosten rekenen. Ook niet na 10 jaar.
Vergelijk het maar met de situatie dat u een huis voor 1 jaar huurt; wat zou u er van vinden als de verhuurder na een paar maanden plotseling met een rekening voor onderhoud van het plantsoen vóór het huis, of van de tuin komt? Dan zou u zeggen dat u daar niets mee te maken hebt. En dat zou helemaal terecht zijn, want met nieuwe kosten en voorwaarden hebt u niets te maken.

U kunt pas onderhoud extra gaan rekenen, als het gaat óf om de uitgifte van nieuwe graven, of als het gaat om de verlengingen in bestaande graven na afloop van de eerste termijn van 20 jaar. Verlenging geschiedt immers tegen nieuwe dan geldende voorwaarden. Bovendien kan het alleen als u niet in het reglement hebt staan dat de huur (grafrecht) ook de kosten van het onderhoud omvatten; als dat wel in uw reglement staat, moet u het reglement op dat punt aanpassen en die passage schrappen en aangeven dat u onderhoud extra rekent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE