Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijziging aantal mensen in graf


6 oktober 2015

Vraag nummer: 43894

Mag/kan een begraafplaatshouder ( in mijn geval, de gemeente ) in een nieuwe beheersverordening het artikel aanpassen dat voorschrijft het aantal mensen dat in een graf kan, zonder te hoeven schudden, of is het aantal wettelijk vastgelegd in de Wlb ?
Bij ons hebben we te maken met 2 begraafplaatsen, op de Oude begraafplaats ( alleen bijzetten ) mogen in een bestaand graf 3 a 4 personen, daarna mag het geschud worden. Op de Nieuwe begraafplaats mogen er max. 2 in en daarna moet het geschud worden, wil men er weer in begraven.
Mijn gemeente kampt met een tekort aan begraafplaatsen, dan zou een verruiming van het aantal personen in het graf toch een oplossing zijn. Of ga ik tekort door de bocht ?

Gaarne uw reactie,
met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

In een beheersverordening mag de gemeente een nieuw aantal plaatsen voor het graf vaststellen (bijvoorbeeld 2 kisten i.p.v. 3), maar dat heeft geen direct effect voor bestaande graven. Alleen voor nieuw uit te geven graven.

Wel kan het effect hebben voor bestaande graven waarvan de termijn is afgelopen die verlengd worden. Dan heeft men met de nieuwe regel te maken.

Een voorbeeld kan helpen.
Stel een graf is in 1995 voor 20 jaar uitgegeven. Stel dat in 1995 in de beheersverordening of in een uitvoeringsregeling stond dat er 3 kisten in mochten. In 2010 is de verordening gewijzigd en bepaald dat graven alleen voor 2 kisten bestemd zijn. Wat geldt nu in verschillende situaties?
1. Als het graf sinds 1995 nog niet gebruikt is en er is nog geen kist in geplaatst en in 2015 wordt het grafrecht met 10 jaar verlengd, dan mogen er voortaan er vanaf 2015 (niet vanaf 2010!) nog maar 2 kisten in.
2. Als er in in 1995 of bijvoorbeeld 2005 al in het graf is begraven, wordt die onderste kist er natuurlijk niet uit gehaald en blijft het een graf voor 3 kisten. Ook na een verlenging blijft het een graf voor 3 kisten (omdat de 3e, onderste, er al staat).
3. Als in het graf uit 1995 pas in 2013 de eerste kist wordt begraven, terwijl in 2010 de verordening is veranderd, mag die kist ook nog 3 diep worden geplaatst. Want dan gelden de voorwaarden van de grafakte (en verordening) uit 1995 nog. De wijziging van de verordening heeft voor dit graf pas effect in 2015 bij een verlenging. De grafrechten worden tussentijds niet veranderd.

Het schudden van een graf verandert in beginsel niets aan het aantal kisten dat in een graf mag; dat blijft gelijk. De grafrechten lopen gewoonlijk gewoon door.
Het schudden van een graf is geen rechtsgrond om het aantal kisten in het graf te veranderen. Net als het overschrijven van grafrechten: daardoor verandert ook niet het toegestane aantal kisten in een graf.

Of men het aantal personen/kisten per graf kan verhogen, hangt af van de grondsoort en de grondwaterstand. Men mag niet te dicht bij het grondwater komen. Bij zandgraven is wettelijk voorgeschreven dat ze niet dieper dan voor 3 kisten mogen worden uitgegeven. Als ze ooit voor 4 kisten zijn uitgegeven, blijft dat wel zo zolang de grafrechten doorlopen. Het verandert pas bij een verlenging. En, zoals boven al gezegd, wanneer die 4e laag nog niet in gebruik was.

Ja, voor een gemeente is het in beginsel meestal gunstig om zo diep mogelijke graven te hebben en om het schudden van graven toe te staan. Dan heeft men minder oppervlakte aan begraafplaatsen nodig, wat de kosten (met name van onderhoud) iets lager houdt.

Voor kerkelijke en andere niet-gemeentelijke begraafplaatsen geldt hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Buitenhuis La Hardoye, Frankrijk: een paar dagen weg of een of meer weken vakantie in de Franse Ardennen voor 2 tot 10 personen. Op slechts 340 km van Utrecht verblijft u in een andere wereld.
www.vakantiehuis-ardennen.info

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >