Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten van graven


7 december 2010

Vraag nummer: 7757  (oude nummer: 16230)

Geachte heer Van der Putten,
in het nieuwe model beheersverordening van de VNG is niets meer opgenomen over het sluiten van graven. Waarom is dat?

Ik kan me voorstellen dat het sluiten van een graf (vooruitlopend op het sluiten van een begraafplaats) van toepassing zou kunnen zijn op begravingen op eigen terrein omdat de gemeente niets te zeggen heeft over de grafuitgifte na aanwijziing van een perceel grond voor een particuliere begraafplaats. (?)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan hebt u in de afgelopen jaren een en ander gemist. Alleen in de model-beheersverordeningen van de VNG uit 1991 en 1993 kwam het sluiten van graven nog voor. In latere versies (2003) niet meer, omdat men besefte dat dit in strijd is met de bepaling in artikel 28, eerste lid, Wlb dat men bestaande graven niet langer dan 10 (en sinds 1-1-2010) 20 jaar mag verlengen. Sluiting van een graf komt neer op het voor onbepaalde tijd verlengen van een graf. Dat is dus verboden.

Zie eerdere vragen over het sluiten van een graf, zoals vraag 2200 in de subrubriek Verordening / reglement.

Het sluiten van een graf is heel iets anders dan het sluiten van een begraafplaats. Bij het sluiten van een begraafplaats beslist de houder van de begraafplaats dat er niet meer begraven mag worden. Wat het sluiten van het graf precies inhoudt, is iets wat men telkens van geval tot geval anders zou kunnen afspreken. Maar er is op zich dan geen verbod om in het graf nog te begraven. Dat zou nog altijd kunnen. Bij het sluiten van het graf werd de zorg voor het graf voor onbepaalde tijd afgekocht bij de begraafplaatshouder. Vaak was deel van de afspraak dat er niet meer in het graf begraven zou worden, maar men kon wel laten vastleggen dat er altijd nog kinderen of kleinkinderen in het graf begraven zouden mogen worden. Voor zover daar nog plaats voor zou zijn, natuurlijk.

Het sluiten van een graf was iets wat de rechthebbende of diens nabestaanden zelf konden vragen. En niet iets wat de begraafplaatshouder kon beslissen.

Voor kleine particuliere begraafplaatsen op eigen terrein heeft het sluiten van de begraafplaats (en het sluiten van een graf) geen zin. De eigenaar kan dan gewoon besluiten om er niet meer te begraven. Want hij is gewoonlijk de eigenaar/rechthebbende van de graven. Geen derden.
Sluiting van een begraafplaats heeft zin omdat daarmee de houder van de begraafplaats de rechthebbenden verbiedt om er nog te begraven. Maar van een particuliere begraafplaats is hij gewoonlijk zelf de rechthebbende. Hij hoeft geen besluit te nemen om zichzelf een verbod op te leggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE