Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen van de gemeente aan beheersreglement bijzondere begraafplaats


10 april 2010

Vraag nummer: 7508  (oude nummer: 15633)

Hallo,
Voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats staan in paragraaf 3 van de Wlb regels t.a.v. de toewijzing van grond en de ingebruikname van een begraafplaats.
Kun je als gemeente, bij het verlenen van de vergunning e.d , ook voorwaarden stellen aan het (nog op te stellen) beheersreglement van die nieuwe begraafplaats? Ik vraag mij af of dat wel zin heeft? Want de beheerder van die begraafplaats kan toch later dit reglement “altijd” wijzigen? Of kun je regelen dat wijziging van dit reglement goedkeuring behoeft van de gemeente?
Wat is in dit verband de betekenis van art. 90 van de Wlb?
Heeft, en zo ja welke, de gemeente überhaupt in het kader van de Wlb een rol in controle op de juridische juistheid en ook de naleving van een beheersreglement van een bijzondere begraafplaats?
Alvast bedankt,
Cor

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, een gemeenteraad kan bij de aanwijzing van een bijzondere begraafplaats als bedoeld in artikel 40 (in paragraaf 3 van Hoofdstuk III Begraving) van de Wlb geen eisen stellen ten aanzien van het beheersreglement. Men kan ook geen voorwaarde stellen dat men voor het wijzigen van het reglement de goedkeuring van de gemeente nodig heeft.

Iets anders is het geval als een gemeentelijke begraafplaats wordt geprivatiseerd, of het beheer uit handen wordt gegeven. Dan kan een gemeente wel dergelijke eisen stellen. Maar niet vanuit zijn positie als overheid, maar op grond van het zijn van eigenaar van de begraafplaats.

Artikel 90 Wlb zegt dat de bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen ten aanzien van het onderwerp, waarin deze wet voorziet, gehandhaafd blijft, voor zover die verordeningen niet met deze wet in strijd zijn. Dat betekent dat de gemeente verordeningen over begraven, cremeren en asbestemmingen kan maken. Dat zou in theorie ook kunnen voor de bijzondere begraafplaatsen in de gemeente. Maar dan moet het gaan om regels die voor alle begraafplaatsen gelden, zowel de gemeentelijke als de bijzondere. En ze moeten natuurlijk een redelijk doel dienen. Ik zou zo snel geen onderwerp op het terrein van begraven kunnen bedenken.
Maar ik ken wel een voorbeeld, namelijk het verstrooien van as. Veel gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening een bepaling over het verstrooien van as in de gemeente staan. Dat is een voorbeeld van een regeling die op grond van artikel 90 Wlb mogelijk is.
Ook de APV van uw eigen gemeente kent zo'n regeling in de artikelen 5:35 tot en met 5:37.

Een gemeente heeft in het kader van de Wlb geen rol inzake controle op de juridische juistheid en ook de naleving van een beheersreglement van een bijzondere begraafplaats. Als de houder van een bijzondere begraafplaats een onjuist reglement heeft of bepalingen uit dit reglement niet of onjuist toepast, kunnen belanghebbenden hierover klagen bij de betreffende houder. En zonodig een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (indien de begraafplaatshouder lid van de LOB is) of naar de rechter stappen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE