Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As van dieren op begraafplaats verstrooien


4 mei 2022

Vraag nummer: 64874

Onze gemeente krijgt het onderstaande verzoek:
"Wij willen voor een bevriend (overleden) echtpaar hun laatste wens vervullen, namelijk meneer en mevrouw sámen met de as van hun 2 teckeltjes verstrooien op de gemeentelijke begraafplaats X."

Mogen er eigenlijk huisdieren of de begraafplaats verstrooid worden en wat kost dat dan?

Mag dit wettelijk?

Met vriendelijke groet,

X

Antwoord:

Geachte heer,

Het is wettelijk niet verboden om de as van dieren op een gewone 'mensen-begraafplaats' te verstrooien. Ik ken gemeenten die uitdrukkelijk in hun verordening verboden hebben dat er ook dieren begraven mogen worden. Dat is bij u niet het geval.

Het is mij bekend dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan het begraven van een dier op een gewone begraafplaats. Ik ken er uit het verleden wel protesten over.

Als uw gemeente de verstrooiing zou willen toestaan, hebt u het probleem dat er geen tarief voor de verstrooiing van dieren op een van de gemeentelijke begraafplaatsen is vastgesteld. U kunt dan ook geen tarief in rekening brengen. Want de gemeentelijke tarieven zijn belastingen en je kunt als ambtenaar niet zomaar een belasting invoeren of heffen, zonder grondslag in een wet of verordening.

Ik heb mij in het verleden ook bezig gehouden met ambtenarenrecht en heb in de afgelopen 25 jaar wel vaker gezien dat ambtenaren die dachten mensen te helpen en bereid waren om buiten regels om te handelen, daar later zelf problemen door kregen. Ik ken ambtenaren die er formeel voor berispt zijn, ambtenaren die het een loonsverhoging kostte en iemand die er enkele jaren geleden zelfs voor ontslagen is.
Ik kan u dus niet adviseren om buiten de regels om mensen te helpen. Althans niet zelfstandig zonder voorafgaande goedkeuring van het college.

Dit soort zaken vraagt om een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Een ambtenaar moet en mag daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij het college.
Op dit moment kunt u de mensen die dit voor hun overleden vrienden willen doen - hoe sympathiek ook - alleen berichten dat de gemeentelijke regels er niet in voorzien. Zowel niet in het verstrooien van de as van dieren als in het heffen van een correct tarief. Dat iets niet wettelijk verboden is, betekent nog niet dat het kan.

U kunt de zaak, als die mensen dat graag willen, voorleggen aan het college. Laat dan het college een besluit nemen of men de beheersverordening en de verordening lijkbezorgingsrechten zo wil (laten) aanpassen (door de raad) dat dit mogelijk wordt. Dat kost wel even tijd, als het college aan het verzoek tegemoet wil komen, omdat de raad pas eind van het jaar een nieuwe heffingsverordening vaststelt, per 1 januari volgend jaar. Maar bij het verstrooien van as heb je het voordeel dat zoiets niet per se binnen een paar dagen moet, maar ook volgend jaar nog kan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE